court

NYHED / UDLAND (redigeret 15. maj 2020): Den nederlandske borgergruppe. Stop5GNL, forsøger nu at stoppe 5G-udrulningen omgående i Holland med et retsligt straksforbud.

Derfor indgav borgergruppen i slutningen af februar en stævning, og et retsmøde i Haag er nu berammet og skal foregå 21. april.

Stop5GNL mener, at udrulningen baserer sig på utilstrækkelige grænseværdier, som ikke beskytter befolkningen mod helbredsskader fra den radiofrekvente sendeteknologi.

I Holland følger man lige som Danmark og cirka 50 andre lande de anbefalinger, som kommer fra det private forskerselskab, ICNIRP, hvor den nederlandske radiobiolog Eric van Rongen er formand.

De retningslinjer, som Nederlandene bruger, er forældede, de ignorerer virkningerne på mellemlang og lang sigt: Retningslinjerne tager kun højde for akutte opvarmningseffekter og ikke andre sundhedsmæssige virkninger, såsom DNA-skader, kræft, skader på blod-hjernebarrieren og neurologiske skader”, skriver Stop5GNL blandt andet.

Forberedelser af retssager mod 5G finder sted i flere lande.

I Danmark vil Landsindsamlingen mod 5G indsamle de tilstrækkelige midler til at sagsøge den danske stat.

 

Tabt Tråd bringer en rettelse: Retsmødet blev udsat til mandag den 4. maj 2020, hvor det fandt sted. Domstolen i Haag træffer afgørelse 25. maj 2020.