finland

NYHED / UDLAND: I februar advarede et notat fra EU om, at 5G-udrulningen er et eksperiment med menneskers sundhed, som kan krænke menneskerettigheder.

Notatet var forfattet af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS.

EU-organets indstilling bakkes nu op af den uafhængige finske innovationsfond, Sitra, som råder over milliarder af kroner til erhvervsrettede formål.

I et svar til det finske transport- og kommunikationsministerium skriver Sitra følgende:

“I sin erklæring understreger Sitra, at de nyeste videnskabelige oplysninger om sundheds-, miljø- og klimapåvirkningen af 5G-teknologi skal tages i betragtning, når der træffes beslutning om 5G-netværket og de frekvenser, netværket bruger. I lyset af den alvorlige og presserende klimakrise og biodiversitetskrisen understreger Sitra vigtigheden af en omfattende og tværfaglig vurdering af den seneste forskning. Hvis de nødvendige forskningsdata ikke er tilgængelige, skal de indhentes, inden der træffes beslutning.”

Sitras vurdering er afgivet i forbindelse med den finske regerings forberedelse af en frekvensauktion, som skal sælge 26 Gigahertz-båndet til teleindustrien. 26 Gigahertz er et markant højere frekvensområde end hidtil anvendte frekvenser.

De første 5G-frekvenser, der er taget i anvendelse, fungerer i området omkring 3,5 Gigahertz, mens trådløst wifi-internet til forbrugerelektronik benytter frekvenser som 2,4 Ghz og 5 Ghz.

Sitra peger direkte tilbage EU-tjenesten EPRS’s 5G-notat af 11. februar.

Den finske biokemiker og mangeårige strålingsprofessor ved Finlands statslige strålingsagentur, Dariusz Leszczynski, udtrykker på sin blog, at han er enig i formuleringen fra innovationsfonden Sitra, selv om svaret til den finske regering ikke er forfattet af relevant videnskabsfaglighed.

“De forskningsdata om sundheds- og miljøeffekter af 5G-emitterede millimeterbølger (inklusive 26 GHz-båndet) lider ekstremt af begrænsninger. Den videnskabelige information er absolut utilstrækkelig til at træffe en kvalificeret og videnskabsbaseret beslutning, som vedrører menneskers sundhed og miljøbeskyttelse”, skriver han blandt andet.

 

Allerede et omstridt EU-notat

Det meget kritiske EU-notat om 5G blev imødegået med et informationsangreb fra mediehuset Mandag Morgen, som selv konkluderede i en overskrift, at EU-notatet er uvidenskabeligt.

Vurderingen byggede på en rundspørge blandt Tjekdets udvalg af eksperter, som i flere tilfælde har tydelige forbindelser til teleindustrien.

På trods af de faktuelle forbindelser til teleindustrien holder Mandag Morgen fast i, at mediets kilder gav autoritative vurderinger til mediet.

Den mangeårige strålingsprofessor ved det statslige finske strålingsagentur, Dariusz Leszczynski, er uenig i Mandag Morgens overskrift og støtter EU-notatets ordlyd.

Tabt Tråd kunne klarlægge, at Mandag Morgen udførte et såkaldt faktatjek uden at pege på nogen faktuel fejl i EU-organet EPRS’s notat.