q a

NYHED / FAKTATJEK: Faktamediet “Tjekdet” svarer på spørgsmål om Tabt Tråds kritiske artikel om Tjekdets faktatjek.

LISBETH KNUDSEN FASTHOLDER over for Tabt Tråd, at EU-tjenesten EPRS spreder uvidenskabelig viden om 5G til Europa-Parlamentarikere.

Påstanden stammer alene fra Tjekdets eget udvalgte udpluk af fagpersoner, hvoraf flere har tydelige forbindelser til teleindustrien og toppolitisk beslutningstagning i både fortid og nutid.

Samtidig modsiges påstanden af Dariusz Leszczynski, som er adjungeret professor ved Helsingfors Universitet og som i modsætning til Tjekdets kilder har siddet i WHO’s fagudvalg, som i 2011 evaluerede, at der var mulig sammenhæng mellem kræft og mobiltelefoni.

At Tjekdets eksperter har dokumenterede forbindelser til interesser, som kan farve deres interesser, er “ren spekulation”, mener Lisbeth Knudsen.

Her bringer Tabt Tråd alle spørgsmål og svar.

 

Tabt Tråd: I skriver, at 5G-notatet fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS, er i skarp kontrast til ny strålingsrapport fra myndigheden FDA i USA.

Men hvordan kunne I sætte 5G i forbindelse med FDA’s rapport, når 5G slet ikke er vurderet? FDA-rapporten nævner ikke 5G med ét eneste ord og vurderer ikke de særligt høje frekvenser, som 5G vil tage i anvendelse?

Tjekdet: “Som det fremgår af artiklen, er den bedst mulige videnskabelige metode til at undersøge eventuelle sundhedseffekter ved mobilstråling at se på store reviews af epidemiologiske undersøgelser. Det er netop, hvad FDA’s rapport gør. EPRS-notatet står i skarp kontrast til denne metode, fordi den er baseret på et ensidigt udpluk af forskningsartikler.”

 

Tabt Tråd: Hvorfor mener I ikke, at læserne skal vide, hvilke finansielle og institutionelle forbindelser og afgørende positioner jeres udvalgte udpluk af eksperter har? Nogle er også tæt på toppolitisk beslutningstagning? 

Tjekdet: “Vi er skam bekendt med, at både Christoffer Johansen og Maria Feychting løbende miskrediteres af 5G-kritikere, men vi må konstatere, at kritikken alene hviler på spekulationer. Det er væsentligt at bemærke, at vi også giver læserne mulighed for at vurdere forskernes faglige tyngde ved som hovedregel at linke til deres officielle og institutionelle profilsider. Det gælder eksempelvis Maria Feychting, hvor man på Karolinska Instituttets hjemmeside får udførlige oplysninger om hendes forskning, ekspertise og aktiviteter – herunder at hun rådgiver myndighederne.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at du anser det for problematisk, at myndighederne trækker på forskere med den relevante videnskabeligt funderede viden. Vi anser det for en anerkendelse af forskeres faglighed, når disse konsulteres i den politiske beslutningsproces. I tidligere artikel har vi derfor også fremhævet, at blandt andet Christoffer Johansen netop gør dette. Det blev glemt i den aktuelle artikel og er derfor nu  tilføjet.

Vi bemærker i øvrigt, at Christoffer Johansen og Maria Feychting har præcis samme vurdering af både briefingen og FDA’s rapport, som de øvrige forskere, der medvirker i artiklen.”

 

Tabt Tråd: Hvorfor rummer artiklen ikke en afsøgning af topforskere fra anerkendte vidensinstitutioner, som har en anden holdning, når I ved, der ikke er konsensus? 

Tjekdet: “Artiklen er ikke en kortlægning af, om enkelte forskere af den ene eller anden årsag taler imod den samlede, vægtede viden om mulige sundhedsfarer ved mobilstråling. Artiklen beskæftiger sig med EPRS’ briefing, som forskere fra forskellige universiteter kritiserer for at være ensidig og uvidenskabelig.”

 

Tabt Tråd: Når I er klar over, hvordan Tjekdet’s artikler bruges, hvorfor bliver Tabt Tråd så aldrig nævnt eller forelagt kritikken? 

Tjekdet: “I forbindelse med at være tredjepartsfaktatjekker for Facebook blev vi gjort opmærksomme på blandt andet din artikel. Facebook notificerer os automatisk på baggrund af blandt andet facebookbrugernes indberetninger af opslag og det sociale medies algoritmer.

Efter at have sammenlignet din artikel med EPRS-briefingen, kunne vi konstatere, at din artikel gengiver indholdet i briefingen korrekt. Vi underrettet derfor Facebook om, at din artikel er ”sand”erklærer derfor din artikel for ‘sand’, og Facebook kobler vores artikel til din.

Vi vil dog gerne medgive, at den overskrift, vi giver vores faktatjek på Facebook ikke i tilstrækkelig grad gør det tydeligt, at der som sådan ikke er noget at udsætte på din artikel. Derfor har vi rettet teksten, der fremgår i tilknytning til din artikel på Facebook, fra ‘Ny EU-rapport spreder ensidig og uvidenskabelig viden om 5G’ til ‘Tabt Tråd-artikel gengiver EU-rapporten korrekt, men rapporten er uvidenskabelig og ensidig’. Vi beklager, at den oprindelige overskrift ikke gjorde denne skelnen tilstrækkeligt klart.”

 

Tabt Tråd: Hvordan kan det retfærdiggøres, at en artikel uden faktuelle fejl bliver imødegået med såkaldt faktatjek, når der alene er tale om en kommentarrunde med subjektive kommentarer fra jeres subjektive udpluk af forskere? 

Tjekdet: “Som det fremgår af ovenstående svar, har vi ikke faktatjekket din artikel. Vores faktatjek vedrører alene EPRS’ briefing.”

 

I en ny mailudveksling genfremsætter Tabt Tråd spørgsmålet, der handler om fraværet af 5G i den amerikanske sundhedsmyndigheds FDA’s rapport. Tabt Tråd måtte også genfremsætte spørgsmålet om, hvorfor Tjekdet foretager et fakta af EU’s rapport, når ingen faktuelle fejl er fundet i den.

 

Tabt Tråd: 5G er slet ikke behandlet i rapporten fra amerikanske Food & Drug Administration. Så hvordan kan FDA-rapporten kaldes for en kontrast til noget, som FDA-rapporten ikke modsvarer?

Tjekdet: “Enstemmigt siger forskerne, vi har talt med, at FDA’s grundigt og videnskabeligt har undersøgt, om mobilstråler giver kræft. Det er især det spørgsmål, som 5G-skeptikere er bekymret for, og som EPRS’ notat har behandlet ensidigt og uvidenskabeligt. Derfor giver det naturligvis mening at inddrage FDA’s rapport i faktatjekket.”

 

Tabt Tråd: Det er ikke svært at finde enige forskere, men det behøver ikke at være alsidigt. I pålægger jer selv en udvidet forpligtelse at være alsidig med de privilegier, I har fået som tjekmedie. Og man kan sagtens finde lødige forskere, der anfægter jeres vinkel og som medgiver EPRS. Hvorfor giver I så et falsk indtryk af en konsensus i videnskab, som ikke findes?

Tjekdet: “Jeg ved ikke, hvad du mener med ‘lødige forskere’. Det er en grundpræmis for vores faktatjek, at de skal være baseret på den foreliggende videnskabelige viden, der er tilvejebragt efter standarden for videnskabelig og etisk adfærd i professionel videnskabelig forskning. Materiale, der ikke kan konstateres at følge – eller som angiver ikke at følge – denne adfærd, kan vi i henhold til vores kodeks ikke bruge som dokumentation. Den til enhver tid kendte og bedst dokumenterede viden er således altid vores udgangspunkt. Det indebærer dermed, at vi altid vil vælge forskere, der er ansat ved anerkendte forskningsinstitutioner.”

 

Tabt Tråd: Og hvordan kan det leve op til de forpligtelser, I har som organiseret tjekmedie?

Tjekdet: “Vores retningslinjer forpligter os til – så vidt muligt – at få to forskere fra to forskellige videnskabelige institutioner til at forholde sig til den konkrete problemstilling. I faktatjekket af EPRS-briefingen medvirker fem forskere fra fire forskellige videnskabelige institutioner og tre forskellige lande.”

 

Tabt Tråd: Det er sikkert fornuftigt, at myndighederne taler med forskere med vægt. Men hvorfor gør I fortsat ikke opmærksom på disse kilders bindinger til teleindustri og institutioner tæt på politisk beslutningstagning?

Tjekdet: “Som vi skrev i det første svar til dig, anser vi det for en anerkendelse af forskernes faglighed, at myndighederne konsulterer deres ekspertise. Derfor har vi som nævnt i det første svar tilføjet dette i den aktuelle artikel til præsentationen af Christoffer Johansen.”

 

Tabt Tråd: Hvordan viser I den fornødne kritik, når presseetiske regler siger, at man skal, når tænkelige interesser kan tænkes at farve udsagn?

Forestiller I jer, at Maria Feychting spontant kan reagere på nye oplysninger ved at gå imod ICNIRP, som kun udtaler sig enigt og hvor hun er næstformand?

Vil Christoffer Johansen være fri til at undsige Sundhedsstyrelsen, hvor han er fast konsulent?

Vil antenneprofessor Gert Frølund kunne frigøre sig fra den teleindustri, han arbejder i?

Tjekdet: “Jeg forestiller mig ikke, at de tre nævnte forskere agerer ud fra andet end deres faglige tyngde. Det bekræftes også ved, at de vurderer det fuldstændig samme som artiklens øvrige forskere og FDA’s grundige, videnskabelige review. Dine spekulationer om forskeres påståede økonomiske interesser vil jeg ikke bidrage til.”

 

Tabt Tråd: I har erklæret, at min artikel er sand, men vil faktatjek-skiltet fortsat forfølge delinger af EPRS’ notat, selv om EU-notatet rummer en faktuelt korrekt, vinklet problemfremstilling?

Tjekdet: “Nej”.

 

Tabt Tråd: Da I ikke selv kan pege på, at EU-notatet rummer nogen faktuel fejl – i modstrid med egne regler – så lader det til, at I faktatjekker en holdning og modsvarer det med holdninger. Hvorfor faktatjekker I noget, hvor ingen fakta tilbagevises, men hvor holdninger alene møder holdninger?

Tjekdet: “Notatet giver slet ikke udtryk for at være en holdning. EPRS’ erklærede opgave er at klæde Europa-Parlamentets medlemmer på med fakta. Holdninger overlader de til politikerne – og de er ikke en del af vores faktatjek. Da notatet er ensidigt og uvidenskabeligt, kan det risikere at give MEP’ere et misvisende billede af sundhedsfarer ved 5G. Og det er naturligvis væsentligt at faktatjekke. Med denne grundige første og anden runde besvarelse af dine spørgsmål, går jeg ud fra, at vi har afsluttet dialogen om artiklen.”

 

Spørgsmål, stillet af Tabt Tråd: David Wedege, journalist og ansv. redaktør. Alle svar af Tjekdet til Tabt Tråd: Lisbeth Knudsen, tværgående redaktør i mediehuset Mandag Morgen.