IMG_6482

NYHED / FAKTATJEK: Det såkaldte faktamedie “Tjekdet” bruges af Facebook til at tilbagevise en kritisk sundhedskritisk notat om 5G fra EU’s forskningstjeneste. Tjekdet ser en skarp kontrast mellem EU-notatet og en amerikansk myndighedsrapport om sundhedseffekter af mobilstråling. Men rapporten fra USA behandler ikke 5G-spørgsmålet, som Tjekdet kunne give indtryk af. Og Tjekdet har slet ikke påpeget nogen faktuel fejl, selv om mediets egne regler kræver det.

ET EU-NOTAT OM 5G, som beskriver sundhedsperspektiverne kritisk er i “skarp kontrast” til en rapport om sundhedseffekter af mobilstråling, som for nylig er udgivet af den amerikanske lægemiddelstyrelse, Food & Drug Administraion (FDA).

Det skriver faktamediet Tjekdet, som er et undermedie i mediehuset Mandag Morgen i en artikel med titlen “EU-tænketank spreder ensidig og uvidenskabelig viden om 5G”, som Tjekdet bragte 24. februar.

Problemet: Myndighedsrapporten fra amerikanske FDA beskæftiger sig slet ikke med 5G overhovedet.

Det anfører Dariusz Leszczynski, som i mange år var biokemisk forsker i det statslige finske strålingsagentur, STUK.

I 2011 sad han i Verdenssundhedsorganisationen WHO’s ekspertgruppe, som evaluerede forskningen om sammenhæng mellem kræft og mobiltelefoni. I dag er han adjungeret professor ved Helsingfors Universitet.

Han har gennemlæst og analyseret rapporten fra den amerikanske sundhedsmyndighed, og han ser ingen modsvar i FDA-rapporten, som peger på nogen påstand i EU’s nye 5G-notat fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS.

“FDA-rapporten behandler slet ikke den aktuelle kontrovers om muligheden for sundhedsmæssige virkninger af 5G-teknologien,” anfører han.

Han giver EU’s notat fra forskningstjenesten EPRS ret i, at der mangler helt elementær forskning, før man kan vurdere risikoen, når man udruller et mobilnetværk med nye frekvenser, nye sendeegenskaber og ny arkitektur som 5G.

 

Eksperten: Påstanden er ikke uvidenskabelig

5G er altså slet ikke behandlet i FDA’s rapport. Alligevel fremstiller Tjekdet den amerikanske myndigheds rapport som en tilbagevisning af de 5G-bekymringer, der rejses i et 5G-notat, som EU’s forskningstjeneste EPRS lod udkomme 11. februar.

I EU-notatet på 11 sider, som kaldes en briefing til Europa-Parlamentets medlemmer, anfører notatet, at en del af det videnskabelige miljø ønsker mere forskning af mulige sundhedseffekter, der kan skyldes stråling fra 5G-antenner.

dariusz
Dariusz Leszczynski (Polen/Finland) er tidligere assisterende professor ved topuniversitet Harvard, tidligere professor ved Finlands statslige strålingsagentur, STUK og nu adjungeret professor ved Helsingfors Universitet siden 1992. I 2011 var han indkaldt til WHO’s meritudvalgte ekspertgruppe, som evaluerede en mulig sammenhæng mellem mobiltelefoni og kræft. Dariusz Leszczynski har vedholdende kritiseret, at “lukkede klubber” på begge sider af den videnskabelige fløjkrig fører kreativ omgang med forskningslitteraturen og forhindrer modsatrettede synspunkter i at blive hørt. Han er dels kendt som markant kritiker af industriens fordrejende indflydelse på forskningen, og dels raser han mod aktivistiske skræmmekampagner, som overdriver forskningsbilledet.

Dariusz Leszczynski bakker op om ordlyden i EPRS’ rapport, som han mener, kan retfærdiggøres med videnskabelige henvisninger.

Han er uenig med det danske faktamedie Tjekdet, som hævder i sin overskrift, at indholdet af notatet er uvidenskabeligt.

“Der er ikke nok forskning til at bevise, hvad der vil ske ved 5G, men der er nok data til at sige med videnskabelig korrekthed, at der er antydninger af effekter. Derfor mener jeg også, at 5G skal udrulles med øget forsigtighed. 5G er alene godkendt på baggrund af antagelse. Ikke på baggrund af biologiske test”.

 

De søde og de sure kirsebær

Det er et problem, når forskning antyder, at effekter findes, mener Dariusz Leszczynski.

Men Tjekdets eksperter peger på, at hvis man ser det fulde videnskabelige billede, er der ikke grund til bekymring. Hvorfor er du uenig?

“Fordi de anvender argumenter, som er bekvemme for deres synspunkter. Når man synes, at vægten af evidens ikke er tung nok, så peger man på det. Hvis vægten af evidens til gengæld er tung nok, så peger man bare på enkelte undersøgelser, som man selv mener, er de bedste. Det vil jeg betegne som cherrypicking”, siger Dariusz Leszczynski.

Ordet cherrypicking – eller kirsebærplukning på dansk – er forskerfaglig jargon, der beskriver det forhold, at man fremhæver data, som underbygger en påstand og putter data væk, som underbygget noget modsat. Man plukker så at sige de lækre bær og lader de sure hænge.

Er det ikke også cherrypicking at pege på et enkelt studie og sige, at det udgør en antydning?

“Nej, enkelte undersøgelser af god kvalitet indikerer med rette, at der er effekter, selv om vi ikke ser tilstrækkeligt med bevis, hvilket vi heller ikke gør med 5G. Vi ser bekymrende indikationer i forskningen, som bør imødekommes med forebyggende foranstaltninger, mens mere strenge reguleringsforanstaltninger derimod kræver solid evidens fra flere undersøgelser.”

Den erfarne topforsker mener derfor, at 5G bør sættes på pause i en årrække med et midlertidigt moratorium, så grundig forskning kan afklare risikoen.

 

Faktatjek skal alene tjekke fakta

Tjekdets artikel bruges nu af Facebook som en faktuel tilbagevisning af den historie, som Tabt Tråd skrev om EU-‘s 5G-notat 11. februar 2020:

 

tjekdet

 

Tjekdet er en del af et tværnationalt medienetværk, IFCN, som i samarbejde med Facebook vil bekæmpe falske nyheder på det sociale medie ved at kontrollere faktuelle påstande og advare brugerne på Facebook, hvis indhold med falske påstande florerer.

Det fremgår af medienetværkets forpligtende retningslinjer, at det kun er utvetydige fakta, som kontrolleres af netværkets faktamedier. Det må ikke være holdninger.

“For det første skal der være tale om en klar og utvetydig påstand. Hvis en påstand kan tolkes på flere måder, skal vi enten spørge vedkommende, der har fremsat den, hvordan den skal forstås, eller undlade at lave faktatjekket. Det er desuden væsentligt, at påstanden ikke kan tolkes som en holdning. Holdninger kan nemlig ikke faktatjekkes,” skriver Tjekdet om retningslinjerne på sin egen hjemmeside.

 

Skiltet betyder “pas på falsk information”

Fagbladet Journalisten beskriver også Tjekdet mission således i en artikel, 19. december 2018:

“Konkret lader Facebook uafhængige faktatjekkere som TjekDet se på tvivlsomt materiale og give det en synlig markering, hvis der er tale om falske informationer. På den måde bliver læseren gjort tydeligt opmærksom på risikoen for at blive manipuleret”.

Den markering, som har ramt Tabt Tråds artikel på Facebook, er altså en advarsel om, at man som læser kan blive manipuleret med, fordi der er falske informationer i indholdet.

 

Kan ikke pege på fejl

Men direkte adspurgt om Tjekdet har fundet nogen faktuel forkert påstand, er svaret nej.

24. februar bekræftede en af Tjekdets skribenter bag artiklen, Rasmus Kerrn-Jespersen, at der ikke er fundet forkerte påstande af faktuel karakter i EU’s 5G-notat fra forskningstjenesten EPRS. Det skete i et svar til David Wedege, som er journalist og redaktør af Tabt Tråd.

 

fda

 

Tjekdet tilbageviser dermed EU’s 5G-notat ved at pege på en amerikansk myndighedsrapport, som ifølge eksperten Dariusz Leszczynski altså ikke beskæftiger sig med 5G.

Rasmus Kerrn-Jespersen begrunder det på Twitter med, at Tjekdets eksperter betegner FDA’s rapport som grundigt videnskabeligt arbejde.

 

grundigt

 

Ekspert: FDA-rapport lider af begrænsninger og fusk

Dariusz Leszczynski er ikke enig i, at FDA har leveret en videnskabeligt lødig rapport. Han peger på, at rapporten har positivt og lødigt indhold iblandt, men den rummer også beskæmmende mangler.

FDA’s rapport er på flere måder en begrænset forskningsgennemgang. Rapporten har valgt kun at beskæftige sig med forskningsresultater fra 2008 til 2018 og har konsekvent fravalgt at vurdere både ældre og nyere studier.

Han kritiserer rapporten for at forkaste og gemme studier af vejen, som delvis kunne underbygge en kræftmistanke mod mobiltelefoni, og det har FDA valgt, fordi mistanken ikke kan bekræftes endeligt.

Dariusz Leszczynski mener selv, at studierne sandsynliggør, at mobiltelefoni kan øge den statistiske chance for sjælden hjernekræft, men ikke med voldsom chanceforøgning, og han erkender, at der findes en grad af tvivl.

 

Kræftresultater gemmes væk

Selv mener han, at WHO’s nuværende klassificering af kræftmistanken, 2B, skal opklassificeres til 2A, som betyder, at kræftsammenhængen er sandsynlig. Men ikke højere og til klasse 1, hvor kræftsammenhængen er utvivlsom.

Dariusz Leszczynski konstaterer, at WHO’s underbyggede kræftmistanke er fejet ind under gulvtæppet af FDA.

“FDA har stået i et dilemma, hvor de skulle beslutte, hvad man stiller op med et ufuldstændigt bevis. Skal man vise det frem som en anbefaling af at træffe et forsigtighedsprincip, eller skal man bare kassere det hele, som om det var ubrugeligt skrald? Man valgte det sidste, og det er en uvidenskabelig tilgang, simpelthen cherrypicking, og det stiller FDA’s forskningsgennemgang i et meget tvivlsomt skær”, siger han.

Det betyder, at selv om WHO officielt mistænker mobiltelefoni som kræftfremkaldende og peger på studier, som viser kræftrisiko, så kan mistankebilledet og evidensen bag slet ikke ses i den amerikanske rapport.

For nok medgiver Dariusz Leszczynski, at en kræftsammenhæng ikke er endelig bevist, men det gør ikke mængden af evidens ligegyldig. FDA har ret, når FDA ikke kan fastslå en kræftsammenhæng. Stadig skjuler myndigheden en væsentlig omstændighed for offentligheden, mener Leszczynski.

Dariusz Leszczynski kritiserer også, at FDA-rapporten helt og aldeles ser bort fra såkaldte in vitro-studier, hvor effekter undersøges i cellekulturer i laboratorier. Det er uheldigt, mener biokemikeren Leszczynski, fordi cellestudier på trods af deres begrænsninger kan medvirke til at forklare, hvorfor der er potentielt bekymrende resultater i dyreforsøg og i menneskestudier.

 

Tydelige stats- og industriinteresser

At EU’s 5G-notat fra EPRS-organet er uvidenskabeligt, begrunder Tjekdet med udsagn fra Tjekdets eget udvalge udpluk af eksperter.

En gennemgang af Tjekdets kilder viser, at flere af Tjekdets ekspertkilder har haft forskningsfinansielle forbindelser til teleindustrien og institutionelle bånd til organer, som direkte rådgiver politisk beslutningstagning.

Maria Feychting er næstformand i det private forskerselskab ICNIRP, som EU i 1999 udpegede som den enhed, der anbefaler medlemslandene grænseværdier.

Fordi ICNIRP’s holdninger har enorm betydning og fordi et helt enigt selskab står bag ICNIRP’s vurderinger, er medlemsskab af ICNIRP en interesse, som skal angives.

Det afgjorde det videnskabsetiske råd ved den medicinske læreanstalt Karolinska Institutet i Stockholm i 2008, hvor Feychting er professor. Det etiske råd tog dengang stilling til Feychtings nærmeste kollega, Anders Ahlbom, som tidligere havde sæde i ICNIRP.

Hun har været ansvarlig for et millionbudget til mobilforskning, som blev stillet til rådighed af Telia, Telenor og Ericsson. Millionerne dækkede omkostningerne til den svenske del af det internationale Cosmos-studie, som Kræftens Bekæmpelse koordinerer i Danmark.

ICNIRP, som ifølge egne regler ikke tolererer interessekonflikter, mener ikke, at Maria Feychting har en interessekonflikt, fordi pengene er modtaget og givet videres af den svenske stats innovationsstyrelse, Vinnova.

Christoffer Johansen er medforfatter af den store danske undersøgelse af sammenhængen mellem mobiltelefoni og kræft, som blev finansieret med et millionbeløb af Danmarks to største mobilselskaber og hvor teleselskaberne bestemte, hvilke data, som var til rådighed. I 2017 indgik Christoffer Johansen en konsulentkontrakt med det rådgivende konsulenthus COWI, som selv er dybt involveret i trådløse infrastrukturprojekter, deriblandt 5G. Han er konsulent i Sundhedsstyrelsen og rådgiver dermed den danske regerings fagrelevante styrelse om mobilforskningen.

Gert Frølund, som er antenneprofessor ved Aalborg Universitet, lever blandt andet af at udvikle antenner til mobiludstyr og har ikke en sundhedsfaglig forskertitel.

Tjekdet nævner ingen af disse forbindelser til teleindustri og toppolitik i deres artikel.

Læs også: Tabt Tråd har henvendt sig til Tjekdets redaktør Lisbeth Knudsen, som har svaret på Tabt Tråds spørgsmål.

 

Ingen 5G-vurdering i amerikansk myndighedsrapport

10. februar 2020 offentliggjorde USA’s føderale lægemiddelstyrelse, FDA, en perioderapport, som gennemgår et begrænset udsnit af forskning om bl.a. mobil- og Wi-Fi-stråling i frekvensområdet fra 100 Mhz til 6 Ghz og kun studier, som er publiceret mellem 2008 og 2018.

5G er ikke nævnt ét eneste sted i FDA’s rapport. Fremtidens 5G-frekvenser, der ligger i frekvensområder som 24 Gigahertz og opefter er ikke behandlet i FDA’s rapport.

5G i særligt høje frekvenser kan forventes om cirka 3-4 år.