IMG_1471

KOMMENTAR / BLOG: DR har selv ment, at magtpres kan påvirke stationens indhold. DR presser selv stærkt på for at kunne bruge 5G til at drive DR med. Samtidig vildleder DR’s journalistik om den videnskabelige status. Kan det hænge sammen?

DEN GAMLE STATSRADIOFONI, Danmarks Radio eller DR, er langt mere end bare almindelig interesseret i 5G.

Var man i tvivl, får man syn for sagn i et fem sider langt høringssvar om privat 5G-netværk, som afdelingen DR Distribution har sendt til Energistyrelsen, dateret 13. januar.

Høringssvaret findes her fra side 12 til side 16.

I høringssvaret lades der ingen tvivl om, at DR anser 5G som helt afgørende for mediehusets drift i fremtiden.

DR har stor interesse i 5G, og det samme har hele mediebranchen generelt, anføres det.

5G kan spare DR penge, og så kan 5G fastholde DR’s rolle “som en uundværlig del af den demokratiske debat (…)”, skriver mediehuset til Energistyrelsen.

 

DR 5G

 

DR har ført en aggressiv indholdskampagne med vildledende journalistik, der egner sig til at kunne bekæmpe den 5G-kritiske debat i civilsamfundet. Hænger det sammen?

Det burde ingenlunde hænge sammen. Det må ikke hænge sammen. Det journalistiske armslængdeprincip skal til alle tider friholde de redaktionelle valg fra hensyn til DR’s administrative og institutionelle interesser.

 

DR erkender magtpresset

Om armen er lang nok i virkeligheden, er et godt spørgsmål.

DR har selv i årevis argumenteret for, at penge kan have betydning for, hvilke interesser, som indholdet tager hensyn til.

Det har fyldt alt i debatten om licensopkrævning eller skattefinansiering af DR.

“Hele ideen med licensen er, at vi selv kan opkræve penge fra borgerne, uafhængigt af hvordan de politiske vinde blæser. På den måde sikrer man, at DR’s programpolitik ikke bliver påvirket af det siddende flertal i Folketinget”, sagde DR’s generaldirektør, Christian Nissen, 27. december 2003 til Politiken.

At rammerne for DR’s drift kan påvirke DR’s indhold, har altså  i mange år været DR’s egen diskussionspræmis.

At driftens rammer kan føre til selvcensur, er en opfattelse, DR selv citerede medieforsker Henrik Søndergaard fra Københavns Universitet for i en artikel 4. januar 2018.

“Det skaber en mistanke om, at man er fokuseret på opdragsgiveren i stedet for på brugeren, at man er bange for sin egen hale. Selvcensur er nærliggende, for ikke at irritere dem, der skal tildele pengene,” sagde Henrik Søndergaard til DR.

 

Udvalgte eksempler på DR’s misinformation om mobilteknologi

Detektor, 3, maj 2019: Programværten spurgte indslagets reporter om, hvad 5G er. Reporteren svarede, at det blot betyder, “at vi får hurtigere internet”. Reporteren anførte også, at WHO’s kræftmistanke, som blev vedtaget i 2011, blot betyder at WHO “bare holder øje”. På intet tidspunkt nævnte indslaget, at WHO’s klassificering navnlig støtter sig til to epidemiologiske undersøgelser, som peger på en kræftrisiko ved mobiltelefoni.

Reporteren bag indslaget var et nært familiemedlem med en toplobbyist i en af Danmarks største erhvervsorganisationer, som ofte agiterer for 5G. Detektors programredaktør, Nikolaj Arve, nægtede at give et interview til Tabt Tråd.

DR Viden, 19. december 2019: DR hævdede i en artikel, at kun et lille flertal af WHO’s ekspertgruppe ville vedtage en officiel kræftmistanke i 2011. Påstanden kom fra den danske kræftforsker, Christoffer Johansen, som medvirkede til den danske storundersøgelse af mobiltelefoni og kræft i tæt samarbejde med Danmarks største mobilselskaber, der bidrog til projektet med en millionfinansiering.

Men påstanden var forkert. I WHO’s officielle udtalelse i det verdensførende tidsskrift, The Lancet, blev det anført, at flertallet bag beslutningen var stort. Et medlem af WHO’s ekspertgruppe betegnede Johansens udsagn som spin og DR’s historie som fake news. I et svar til Tabt Tråd afviste DR Viden, at der var behov for at præcisere fakta.

 

Blæs i fløjten

Hvis du er DR-medarbejder og oplever, at den interne, redaktionelle håndtering af 5G-emnet krænker public service-formålet og almene publicistiske principper ved bevidst at fordreje faktabilledet for seerne, læserne eller lytterne, så opfordrer Tabt Tråd til, at man skriver til den internationale organisation Mobile Phone Whistleblower Project, som hånderer sikker post og som har erfarne advokater tilknyttet til at håndtere whistleblowing om alvorlige spørgsmål på højt samfundsniveau.

 

/dawe