who geneve
Foto Wikipedia Commons.

KOMMENTAR / ANALYSE: Den ubekymrede fraktion af strålingsforskere har domineret beskrivelsen af risikoen ved mobiltelefoni i ny rapport. Derfor vil en ny forskerdebat om risikobilledet i offentligheden sandsynligvis blusse kraftigt op i de kommende dage.

DEN INTERNATIONALE VERDENSDAG for kræft er i dag, 4. februar. I samme anledning har Verdenssundhedsorganisationen WHO udsendt en verdenscancerrapport (World Cancer Report) med undertitlen “Kræftforskning for kræftforebyggelse”.

Rapporten, som kommer fra WHO’s kræftagentur IARC i Lyon, har på 6 ud af 612 sider beskrevet kræftforskningens status over al slags stråling fra ioniserende stråling som røntgenstråling til ikke-ioniserende stråling, som kommer fra mobiltelefoner og mange andre radiofrekvente antenner.

Rapportens afsnit om ikke-ioniserende stråling – populært kaldet “mobilstråling” – blev betroet den schweiziske forsker Martin Röösli, som dels er rådsformand i det schweiziske strålingsagentur Berenis. Dels er han rådsmedlem i det private forskerselskab ICNIRP, der laver retningslinjer, som Danmark og cirka 50 andre lande adopterer.

Skal verdens borgere så bekymre sig om kræftrisikoen ved mobiltelefoni?who

Rapporten betoner, at en majoritet af epidemiologiske studier – statistiske studier over menneskelig kræftrisiko – ikke viser sammenhæng, og den betoner, at tal i kræftstatistikker ikke understøtter de undersøgelser, der viser øget kræftrisiko.

Rapporten afviser ikke kategorisk, at en kræftrisiko eksisterer. Den slutter kortfattet med at anbefale, at man holder mobiltelefonen på afstand af kroppen.

Allerede før udgivelsen i dag blev kritikken 30. januar rejst af Dariusz Leszczynski, adjungeret professor ved Helsingfors Universitet, som i 2011 sad i WHO’s ekspertgruppe og evaluerede risikoen ved mobiltelefoni – blandt andre sammen med schweiziske Martin Röösli.

Dariusz Leszczynski kritiserer, at der intet er beskrevet om 5G og intet om forebyggelse af kræftfremmende effekter ved elektromagnetiske felter fra kommunikationsudstyr og fra elledninger.

I løbet af tirsdag har Dariusz Leszczynski forfattet en omfattende kritik af de seks nye rapportsider.

I dag og i de kommende dage vil mange flere forskere grangiveligt fortsætte kritikken og pege på, at ICNIRP-medlemmet Martin Röösli var håndplukket til at nedtone risikoaspektet og granskningen af presserende 5G-spørgsmål.

Sådan en kritik vil i så fald blive et ekko af en allerede eksisterende kritik.

Tabt Tråd beskrev for nylig, at en gruppe med over 20 forskere med den svenske kræftforsker Lennart Hardell i spidsen, ønskede at fjerne Matin Röösli fra en post som den fremmeste rådgiver i strålingsspørgsmålet for det schweiziske statsråd.

At forskergruppen netop rettede sit angreb mod Schweiz, hænger sandsynligvis sammen med, at 5G-kritikken har en grad af politisk medvind i Schweiz, hvor flere selvstyreregioner har ønsket at stoppe 5G-udrulningen.

IARC’s afdelingschef for områderne stråling og miljø siden 2010 er tyske Joachim Schüz.

Samme Joachim Schüz, der er tidligere afdelingsleder i Kræftens Bekæmpelse, stod sammen med Christoffer Johansen og øvrige danske forskere bag den danske storundersøgelse af mobiltelefoni og kræft, som blev finansieret af de to største teleselskaber i Danmark.

Joachim Schüz og Martin Röösli har i de senere år været medforfattere af de samme rapporter, som gerne vil så tvivl om de kræftresultater, der blandt andet ligger til grund for, at IARC’s ekspertgruppe i 2011 klassificerede mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende.

Det har lignet en erklæret kampagne for at frikende mobiltelefoni som kræftmistænkt, når IARC inden 2024 indkalder en ekspertgruppe til at evaluere spørgsmålet igen for første gang siden 2011.

WHO’s nye kræftrapport i dag vil formentlig blive betragtet som en fortsættelse af det, der i årevis er kritiseret som et lukket kartels dominans over risikoinformationer til offentligheden.

Og som ofte før vil mobilafsnittet i WHO’s nye rapport vække stærk debat blandt strålingsforskere i de kommende dage.

Som et messeritual hver søndag vil kritikkerne pege på, at Röösli og Schüz har forsket for teleindustriens penge. Som et messeritual hver søndag vil de anklagede benægte igen, at gamle industripenge skulle have betydning for deres forskning i dag.

Tabt Tråd har forelagt WHO’s kræftagentur IARC for Dariusz Leszczynskis kritik. IARC har ikke svaret på Tabt Tråds henvendelse.