mikroskop

NYHED / FORSKNING: Huden lader sig opvarme mere, end grænseværdierne regner med, kritiserer strålingsfaglig verdenskapacitet i ny rapport.

VIL GRÆNSEVÆRDIERNE FOR STRÅLING fra kommende 5G-antenner beskytte huden mod opvarmningsskader, som grænseværdierne skal og er beregnet til?

Det er tvivlsomt, mener blandt andre den verdensførende strålingsekspert, Niels Kuster, som er PhD-forsker ved den tekniske læreanstalt ETH Zürich.

For anden gang på to år publicerer hans private, schweiziske forskerorganisation, IT’IS, et forskningsresultat, som sår tvivl og kritiserer de gældende grænseværdier og forudsætningerne bag.

Hvis man betragter huden som et homogent lag af ensartet væv, så undervurderer man opvarmningsevnen, der kan være tre gange så høj som grænseværdierne forudsætter, og det nye resultat måler en opvarmningseffekt, der er dobbelt så høj som i tidligere studier.

Det skriver IT’IS-forskerne i en ny publikation.

 

Testet med fremtidens frekvenser

I forsøget har man testet mikrobølger og millimeterbølger fra 6 til 100 Gigahertz på lag af strukturer med hudvæv.

Den øgede opvarmningseffekt hænger sammen med, at strålingens refleksion minimeres i lagene af hudvæv, står der i rapporten.

I forsøget har man brugt frekvenser, som ikke i dag anvendes til mobiltelefoni, men det skal efter planen ske i en nær fremtid; om tre til fire år.

Ved disse høje frekvenser vil strålingens energi afsættes i huden og ikke virke gennemtrængende som lavere frekvenser på under én Gigahertz, der benyttes til mobiltelefoni og til radio, tv, forbrugsmålere og politi- og beredskabsradio.

 

To væsentlige kritikpunkter på to år

I 2018 kritiserede IT’IS-forskerne Esra Neufeld og Niels Kuster også grænseværdierne for 5G i en publiceret rapport.

Strålingsintensiteten fra kommunikationsantenner varierer meget, og der er grænseværdi for både gennemsnitsstyrke over et tidsstræk og en grænseværdi for tilladt maksimumsstyrke.

Hvis det tillades, at millimeterbølgers maksimumværdi kan overstige gennemsnitsværdien med 1000 gange, så tillader grænseværdierne, at huden på ganske kort tid får permanente vævsskadser, advarer IT’IS-forskerne.

Også 2018-studiet beskrev de høje frekvenser, som først om tre til fire år tages i anvendelse.

Studierne kritiserer alene de retningslinjer, som er udviklet til fremtidens 5G-teknologi. Studierne har ikke beset, hvordan teknologien fungerer i praksis, når den er udrullet på gadeplan.

Sammen med Gernod Schmid kritiserede Niels Kuster også i 2015, at forskning af strålingseffekter i cellestudier i markant grad kan undervudere effekten i levende væv.

 

To spor i sikkerhedsdiskussionen

Der findes to forskellige hovedspor i helbreds- og sikkerhedskritikken af 5G.

Det ene hovedspor er kritikken af, at grænseværdierne ikke tager hensyn til videnskabelige fund af biologiske effekter, som de cirka 250 forskere i den internationale 5G-appel betragter som potentielt skadelige.

IT’IS-forskerne kritiserer grænseværdiernes egne forudsætninger: At de skal beskytte mod akutte skader, som forårsages af opvarmning.

Den nye rapport udkommer kort før, den internationale komité for ikke-ioniserende stråling, ICNIRP, udkommer med sine 5G-reviderede retningslinjer, som Danmark og cirka 50 andre lande følger.

 

Præsenteret på konference

Tabt Tråd har forsøgt at få en kommentar fra Niels Kuster. Han har ikke svaret på en henvendelse.

Men i et opslag på det sociale medie Linkedin skriver IT’IS, at resultatet af 5G-forsøget udfordrer de retningslinjer, som er udstukket af ICES (International Committee on Electromagnetic Safety) og som blandt andet vejleder amerikanske myndigheder, mens ICNIRP er det tilsvarende rådgivningsorgan i Europa.

IT’IS deltog i den forgangne uge i en ICES-konference i Florida, USA.

IT’IS Foundation er en verdensførende, strålingsfaglig forskerorganisation, som i årenes løb har været dybt involveret i udvikling af tekniske standarder og retningslinjer.

IT’IS har i mange år samarbejdet tæt med teleindustrien, og IT’IS-leder Niels Kuster var strålingsfaglig ekspertrådgiver, da WHO i 2011 klassificerede mobilstråling som muligvis kræftfremkaldende.

IT’IS er også udvikler og leverandør af de forsøgskamre, som Det Nationale Toksikologiprogram i USA anvender til at teste mobilstråling på forsøgsdyr som rotter og mus.

 

nielskuster