Thyroid_adenoma

NYHED / FORSKNING: Kræft i skjoldbruskkirtlen stiger stejlt i statistikkerne. En sammenhæng med mobiltelefoni kan antydes, mener Yale-forskere.

OGSÅ I DANMARK er antallet af kræfttilfælde i skjoldbruskkirtlen vokset markant over de sidste 10 til 15 år. En  tilsvarende stigning er set i en række af lande.

Forskere fra den topestimerede lægeskole Yale School of Public Health finder en statistisk sammenhæng, som knytter mobiltelefoni til kræfttypen, og forskerne finder en genetisk variation, som kan bruges til at udpege en risikogruppe af mennesker.

Det skriver den amerikanske læreanstalt i en artikel på sin hjemmeside.

I 2018 fandt forskerholdet en statistisk øget risiko – dog behæftet med usikkerhed – for at få skjoldbruskkirtelkræft af at tale i mobiltelefon.

Og nu har Yale-forskerne konkluderet, at mobilbrugere med særlige genetiske variationer i bestemte gener, har fordoblet risiko for at få kræft i skjoldbruskkirtlen.

Cirka 900 personer fra delstaten Connecticut indgik i undersøgelsen.

”Vores undersøgelse viser evidens for, at genetisk modtagelighed har indflydelse på forholdet mellem mobiltelefonbrug og kræft i skjoldbruskkirtlen,” siger Yawei Zhang, som er professor ved Yale-skolens institut for miljøsundhed.

 

Svagheden er små tal

I 2018 publicerede samme forskerhold fra Yale den forudgående undersøgelse, som viste en statistisk øget risiko for kræft i skjoldbruskkirtlen, hvis man talte i mobiltelefon. Samme undersøgelse er nu anvendt til at undersøge sammenhængen med genvariationer.

462 patienter med skjoldbruskkirtelkræft fra delstaten Connecticut blev sammenlignet med 498 såkaldte kontrolpersoner uden lidelsen. For langtidsbrugere af mobiltelefon og trådløse fastnettelefoner blev der målt en øget risiko for kræftlidelsen på 52 procent.

Den målte, øgede risiko i studiet var dog ikke statistisk signifikant.

Signifikans er en regnemodel, som beskriver, om et statistisk resultat er overbevisende eller kan mistænkes for at være tilfældigt.

Små tal og små resultater mindsker sandsynligheden for, at det endelige resultat kan regnes som signifikant.

I en ekspertvurdering siger den hollandske epidemiolog Frank de Vocht, University of Bristol, til Tabt Tråd, at de små tal i Yale-studiet muliggør, at resultatet kan skyldes naturlig variation i de undersøgte menneskers gener.

“Man finder 10 tilfælde af variationer i genomet, hvor man som videnskabelig statistiker kan forvente at finde en naturlig forekomst af 8-9 tilfælde ud af over 800”, siger han til Tabt Tråd.

Dermed mener han, at resultatet balancerer på grænsen af det overbevisende, og forskerholdet medgiver også selv, at mere forskning behøves.

 

Vokset i takt med mobiltelefoni

Kræft i skjoldbruskkirtlen er en sjælden sygdom i forholdsvis stærk stigning. I lande som Danmark og Sverige og Storbritannien er tilfældene vokset med det tredobbelte på cirka 15 år.

Årsagen til stigningen er ikke klarlagt, men portalen Sundhed.dk påpeger, at billeddiagnostik og finere undersøgelsesmetoder kan spille en rolle.

Andre lidelser i skjoldbrusken end kræft er også i vækst.

En svensk opgørelse over det samlede antal af skjoldbrusklidelser viste en markant stigning på cirka 11 år. Fra 320.000 årlige tilfælde i 2006 til 470.000 i 2017 Sverige.

 

Topforsker: Mobiltelefoni kan mistænkes

Kræftstigningen fik i 2016 den svenske kræftforsker og WHO-ekspert Lennart Hardell til at anbefale yderligere undersøgelser for at opklare, om der er sammenhæng med øget brug af både ioniserende stråling som CT-scannere på sygehuse og ikke-ioniserende stråling fra mobiltelefoni.

Øget diagnostik kan næppe forklare stigningen alene, mener han.

Hidtil har næsten kun kræfttyper i hovedregionen som hjernekræft og hørenervekræft været undersøgt statistisk, og flere studier viser signifikant statistisk kræftsammenhæng.

Yale-studiet, som viser en kræftsammenhæng med statistisk usikkerhed, er det hidtil eneste, som undersøger kræft i skjoldbruskkirtlen.

 

thyroid mobile phone placement

 

I et blogindlæg fra 2016 pegede Lennart Hardell på det forhold, at mobilantennen i de fleste mobiltelefoner har flyttet sig fra toppen af mobiltelefonen og til bunden i takt med produkternes udvikling.

Dermed er mobiltelefoners antenner kommet betydeligt tættere på skjoldbrusken netop i samme periode, hvor antallet af skjoldbrusklidelser er steget i statistikker.

Primærforskning kan foreløbig rapportere om en vis effekt på skjoldbrusken, som skyldes mobiltelefoni.

I juni 2019 blev der publiceret en gennemgang af studier, som konkluderede, at ikke-ioniserende stråling som mobiltelefoni kan have betydning for skjoldbruskens funktion. Også denne rapport kalder på yderligere forskning.