pall
1. oktober sad Martin L. Pall mellem den grønne Europaparlamentariker Klaus Buchner fra det økologiske tyske parti ÖDP og den franske sundhedsaktivist Marc Arazi.

NYHED / FORSKNING: Har forskningen kortlagt en nøjagtig mekanisme, som forklarer mobilstrålingens påvirkning af menneskeceller? Amerikansk aktivistguru påstår, han har svaret. Men i forskerkredse splitter Martin L. Palls idéer.

TYSKE KLAUS BUCHNER, som sidder i den grønne parlamentsgruppe og som selv er fysikprofessor ved Det Tekniske Universitet i München, er sandsynligvis Europa-Parlamentets fremmeste 5G-kritiker.

1. oktober holdt han en 5G-kritisk pressekonference i Bruxelles med deltagelse fra både forskning, politik og miljøaktivisme, og senere formulerede han en række kritiske spørgsmål og stillede dem til EU-Kommissionen.

Klaus Buchner vil blandt andet gerne vide, om EU’s videnskabskomité SCENIHR leverede en uafhængig og balanceret vurdering af strålingsvidenskaben, da en større rapport blev udarbejdet i 2015 under heftig kritik fra andre forskere.

Men et andet af disse spørgsmål er genstand for kritik. Ikke fra forskere, som afviser, at der er problemer med 5G-udrulningen. Kritikken tilhører 5G-kritiske forskere. Konflikten handler om en påstået biomekanisme:

 

Klaus Buchners spørgsmål nummer to til Kommissionen

“Hvordan vurderer Kommissionen den veldokumenterede reaktionskæde – EMF; aktivering af calciumkanaler; overskydende produktion af frie radikaler; skade på DNA; observeret stigning i glioblastom og andre relevante hjernesvulster (4) – i dens politik vedrørende 5G?”

 

Kontroversen om calciummekanismen

Klaus Buchner og to øvrige medlemmer af den grønne parlamentsgruppe inviterede den pensionerede amerikanske professor i biokemi og lægevidenskab, Martin L. Pall til pressekonferencen 1. oktober, og det er fra Martin L. Pall, at teorien om aktivering af calciumkanaler stammer.

Men den teori er kontroversiel.

Først ved enden af et langt arbejdsliv ved Washington State University gik Martin L. Pall ind i forskningen om elektromagentiske felters biologiske virkninger. I 2013 publicerede han en omdiskuteret rapport, som hævder at kunne pege på den bagvedliggende årsag til fund som oxidativt stress og DNA-skader i celler, som der er bred enighed omkring og som især er set i mange dyrestudier og i studier med cellekulturer.

De biologiske effekter udløses af cellemembranernes calciumkanaler, mener Martin L. Pall. Elektromagnetiske felter som stråling fra mobiltelefoner får dem til at åbne sig, så øget mængder af calcium trænger ind i cellerne, og derfra starter kædereaktionen, som muligvis kan føre til kræft eller andre lidelser.

 

Et budskab for aktivister

Arthur Firstenberg, som i flere årtier har været privatforsker og populærvidenskabelig forfatter og som nu er aktivistleder for underskriftsindsamlingen 5G Space Appeal, kalder Palls teori for skadelig.

“De ikke-videnskabelige aktivister tror på Martin Pall, men dygtige forskere gør ikke”, siger Arthur Firstenberg til Tabt Tråd.

En forkert teori er i omløb, mener han. Og det kan miskreditere andre argumenter mod 5G:

“Så jeg tror, ​Martin forvolder skade på bevægelsen, fordi han er så aktiv og rejser over hele verden med sit budskab. Mange eller ligefrem de fleste aktivister tror i øjeblikket på hans calciumteori”.

 

wisconsin pall
Mange aktivister og organisationer refererer til udtalelser og rapporter af Martin L. Pall. Men det burde de ikke, mener fremtrædende forskernavne bag 5G-appellen.

 

I en længere gennemgang over 28 studier afviser Arthur Firstenberg i et blogindlæg, at én eneste forskningsreference underbygger idéen om aktivering af spændingsstyrede calciumkanaler.

Arthur Firstenberg mener også, at matematikken over fysiske egenskaber udelukker muligheden for Palls påståede mekanisme.

 

Ligefrem en kæmpeskandale

Arthur Firstenberg er langt fra alene med sin kritik.

Den polsk-finske strålingsekspert Dariusz Leszczynski, som er biokemiker lige som Martin L. Pall, har i 2019 drevet et helt generalangreb på Martin L. Pall i sit blogunivers, mens amerikaneren har turnéret i både USA og Europa og doceret om calciumteorien og om påståede effekter af 5G-stråling.

Dariusz Leszczynski kalder ligefrem Martin L. Palls foredragskampagne, som også handler om skadelige effekter af 5G for “en videnskabelig skandale af enorme proportioner”.

Dariusz Leszczynski bemærker, at siden Martin L. Pall i 2013 begyndte at producere rapporter om skadevirkninger af mobilstråling, har han ikke præsenteret sine værker i nogen videnskabelig forsamling. Kun over for aktivister.

Han bemærker også, at Pall udelukkende baserer sine rapporter på andres forskning og aldrig selv har forestået et biokemisk forsøg.

“Pall spreder vranglære, og nogen er nødt til at pointere det. Aktivister bør genoverveje, hvilken evidens de præsenterer og stoler på. Fejlagtige og overdrevne udsagn er for nemme at tilbagevise”, skriver han 28. juni i en blogkommentar.

“I industrien er de ikke dumme”.

I modsætning til Arthur Firstenberg afviser han ikke calciumteorien blankt, bemærker han.

“Det er en af flere mulige mekanismer, vi stadig mangler at få undersøgt”, skriver han i en kommentar til Tabt Tråd.

 

Pall forsvarer sig

I samme blogunivers har Dariusz Leszczynski givet Martin L. Pall plads til at forsvare sig over flere omgang.

Han kalder angrebene på sin teori for løsagtige påstande og bruger som gennemgående argument, at såkaldte calciumblokkere, der er en udbredt medicintype, viser effekt i de videnskabelige forsøg, han referer til.

“Dariusz Leszczynski ser ud til at have glemt, at videnskab ikke er et spørgsmål om løsagtige meninger, men snarere om, hvad der er evidens for. Han var til stede under en af mine præsentationer i Finland i sidste uge og undlod at rejse spørgsmål om præsentationen, selv om han havde rig mulighed for det“, skriver Martin L. Pall blandt meget andet i sit lange svar.

 

Andre til undsætning

Der er også forskere, som bakker op om Martin L. Pall, men diskussionerne viser, at hans calciumteori i bedste fald betragtes som en sandsynlig teori og ikke som en påvist mekanisme. At teorien er direkte påvist, ligner en udbredt opfattelse i aktivistkredse, som Arthur Firstenberg beklagende konstaterer.

En biovidenskabelig forsker, som delvis forsvarer Martin L. Pall, er Henry Lai, som i 90’erne kom i offentligt søgelys for kontroversielle fund af brud i cellers DNA, som var udsat for radiobølger i forsøg.

Direkte adspurgt om han har en relation til Martin L. Pall svarer Henry Lai til Tabt Tråd, at han har truffet Martin L. Pall én gang i sit liv.

Han er først og fremmest uenig i Martin L. Palls antagelse af, at spændingsaktiverede calciumkanaler i så fald må være den eneste årsag til, at cellepåvirkning er et gennemgående fund i mange mobilstrålingsstudier. Han mener heller ikke, at Martin L. Pall har påvist mekanismen overbevisende.

Men afvisende over for mekanismen er han ikke.

“Studier fra 90’erne har vist, at elektromagnetiske felter kan depolarisere nervefibre. Om de også kan depolarisere cellemembraner, ved vi ikke, men det er en mulighed”, siger Henry Lai.

Han mener også, at studier, der viser sammenhæng mellem stråling og frie radikaler i cellelivet kan virke understøttende for Martin L. Palls teori om calciumkanalernes rolle.

“Spørgsmålet er så, hvor stor en rolle, det kan spille. God forskning overdriver aldrig et  faktum, og god forskning afviser ikke bare påstande blankt”, siger Henry Lai til Tabt Tråd.


Tabt Tråd har forsøgt at indhente en kommentar fra Klaus Buchner, som er medlem af Europa-Parlamentet, valgt for det grønne, tyske midterparti ÖDP (Økologisk Demokratisk Parti). Han har ikke svaret på en skriftlig henvendelse.

Tabt Tråd har også tidligere forsøgt at få en kommentar fra Martin L. Pall om calciumteorien. Han har ikke svaret.