who geneve
Foto Wikipedia Commons.

NYHED / UDLAND: Med frygt for lusk oig lukkethed kræver strålingskritisk topforsker, at WHO lægger alle kort på bordet.

I VERDENSSUNDHEDSORGANISATIONEN WHO vil man i 2020 gennemføre det, der egentlig bliver verdenshistoriens første systematiske forskningsgennemgang for at undersøge, hvad forskningslitteraturen kan konkludere om ikke-ioniserende stråling og helbred.

WHO’s strålingsenhed, The International EMF Project, som skal lede projektet, har splittet forskermiljøet siden enheden blev etableret i 1996 med ICNIRP’s daværende formand Michael Repacholi som sin første leder.

Enheden har i betydelig grad været medfinansieret af teleindustrien, og enheden er beskyldt for lukkethed og lobbyagtig adfærd. I den såkaldte kernegruppe, der er tilkyttet enheden, sidder især medlemmer af en anden kritiseret gruppe, nemlig ICNIRP.

ICNIRP er især kritiseret for at vælge sine egne medlemmer i hermetisk lukket udvælgelsesproces.

Den svenske kræftprofessor Lennart Hardell, som i 2011 sad i WHO’s kræftekspertpanel, kræver nu i et brev til WHO, at der skabes åbenhed om alle forhold, når WHO nedsætter en forskergruppe, som skal undersøge ti definerede forskningsområder.

Det skriver specialmediet Microwave News.

Lennart Hardell kræver, at WHO oplyser på sin hjemmeside, hvilke navne, som er valgt ud til de ti ekspertgrupper for projektet, hvilke interessekonflikter disse forskere kan have og hvilke videnskabelige kriterier, de er valgt udfra.

Også i december skrev en gruppe af forskere til WHO’s The International EMF Project og krævede svar på samme spørgsmål.

Lennart Hardell har stilet sit brev til WHO’s generaldirektør og til Emilie van Deventer, som siden 2006 har ledet The International EMF Project.

Selv har Lennart Hardell især gennemført en række kræftstudier over mobiltelefoni siden slutningen af 90’erne. Et resultat, som viste kræftsammenhæng, var medvirkende til, at WHO’s kræftagentur i 2011 klassificerede mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende.

Et andet kræftresultat blev fundet i det internationale Interphone-projekt, som undersøgte hjernekræftpatienter i en række af lande.