cropped-wifiq8.jpg

NYHED / INDLAND: Selv om WHO’s officielle papir klart modsiger DR’s ekspert, vil mediehuset ikke ændre et komma i vildledende historie om den skelsættende kræftbeslutning i 2011.

Det er vildledning. Kaldt for “fake news” af en WHO-forsker, som selv var til stede. Alligevel holder DR fast.

Til DR fortalte kræftlæge og mobilforsker Christoffer Johansen, at kun et meget lille flertal bakkede op om WHO’s officielle kræftmistanke mod mobiltelefoni, da den såkaldte 2B-klassificering blev vedtaget hos kræftagenturet IARC i maj 2011.

Det gjorde han i en artikel, som DR bragte torsdag den 19. december. I sætningen gives der indtryk af, at en stor minoritet var tæt på at gennemtrumfe en såkaldt 3-klassificering, hvor kræftmistanken er minimal.

Tabt Tråd kunne dog samme dag dokumentere, at det var usandt. I en klar formulering skrev WHO selv i det verdensførende forskertidsskrift, Lancet Oncology 22. juni 2011, at flertallet var stort.

To WHO-eksperter fra vurderingspanelet i 2011 kunne også fortælle til Tabt Tråd, at de i 2019 bakker op om WHO’s officielle artikel: Der var stort flertal. Og der er aldrig produceret en mindretalsudtalelse fra modstandere af beslutningen, som sad i arbejdsgruppen på 31 personer.

Læs også: DR og ekspert vildleder om skelsættende WHO-beslutning

Christoffer Johansen var ikke selv inviteret til WHO’s kræftevaluering af mobiltelefoni hos kræftagenturet IARC i Lyon.

I en længere udveksling af mails mellem Tabt Tråd og DR-redaktør Carsten Nymann erkender Carsten Nymann på intet tidspunkt, at det var en fejl at bringe Christoffer Johansens udlægning uimodsagt, så det fremstår som fakta.

DR undlader at citere WHO direkte

Han udtrykker i en sætning, at Christoffer Johansens udlægning står for Christoffer Johansens egne vegne:

“Og ift hvordan vi så forholder os til kritikken af den udtalelse her efterfølgende, så vil jeg igen henvise til mit tidligere svar, som er, at udtalelsen tydeligt står for hans regning, og det at han – uden at sætte værdi på – kalder det et snævert flertal – ikke ændrer ved vores fremstilling af fakta, som er, at klassificeringen blev vedtaget, og den blev det på baggrund af den omtalte, tilgængelige forskning.” Skriver Carsten Nymann til Tabt Tråd.

Tabt Tråd kvitterer for kommentaren med nye spørgsmål. Blandt andet:

Hvorfor bringer I ikke et direkte citat af WHO’s officielle papir af 22. juni 2011 i Lancet Oncology, hvor WHO skriver “stor majoritet”?

Carsten Nymann svarer:

“Jeg er af den opfattelse, at jeg har svaret på dine spørgsmål, og derfor vil et hvert yderligere svar blot være samme budskab med ændret ordlyd.”

DR stoler på sin ekspert

I en anden mail afviser Carsten Nymann, at Christoffer Johansens udsagn kan være farvet af interesser.

Christoffer Johansens danske mobilstudie blev ellers kritiseret over flere spalter i IARC’s slutrapport fra evalueringen, og IARC endte med at lægge vægt på studier, som i modsætning til Christoffer Johansens risikofrie undersøgelse, viste en kræftrisiko.

Danskerstudiet, som ikke viste kræftrisiko, var i 90’erne finansieret med én million kroner, som kom fra TeleDanmark Mobil og Sonofon. Det svarer til halvanden million 2019-kroner.

Carsten Nymann erkender heller ikke, at danskerstudiets millionfinansiering fra teleindustrien var relevant at nævne:

“Christoffer Johansen udtaler sig som forsker og ekspert på området, og vores research har ikke vist dokumenterbare interessekonflikter, som teoretisk set kunne farve hans udtalelser. Derfor har vi heller ikke særlig grund til at tillægge hans udtalelser om processen omkring kvalificeringen egennyttige interesser.”

 

Pressenævnets presseetiske regler siger bl.a.:

  • “Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte.”
  • “Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.”
  • “Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.”

 

Sådan sagde Christoffer Johansen til dr.dk, 19. december:

“Hardells studier er den vigtigste grund til, at IARC i 2011 gav mobilstråling klassifikationen 2B. Da panelet skulle stemme om, hvorvidt mobilstråling skulle i kategori 2B eller 3, var der et meget lille flertal, der stemte for at placere det i 2B. Men det, mener jeg personligt, er forkert.”

 

Tabt Tråd har forsøgt at kontakte Christoffer Johansen igennem både Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalets mailsystemer. Han er ikke vendt tilbage med svar på Tabt Tråds spørgsmål.