johansen- format
Christoffer Johansen er medforfatter af den store danske mobilundersøgelse om kræft. Pressefoto: Kræftens Bekæmpelse.

NYHED / FORSKNING: Var der dyb splittelse i Verdenssundhedsorganisationen WHO om mobilkræft? DR’s ekspert og WHO’s papirer siger ikke det samme. WHO-ekspert kalder Johansens udlægning for falsk (opdateret 20. december).

Her kommer en påstand, som den danske kræftlæge og mobilforsker Christoffer Johansen fremsætter i en ny artikel om kræftspørgsmålet, der torsdag den 19. december er bragt af Danmarks Radio:

Da Verdenssundhedsorganisationen WHO i 2011 klassificerede mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende, fordi der var tilstrækkelig evidens til det i to menneskestudier, var det kun et lille flertal af den 31 personer store ekspertgruppe, som stemte for.

Et stort mindretal i ekspertpanelet hos WHO’s kræftagentur, IARC, stemte imod, hævder Christoffer Johansen.

IARC satte mobiltelefoni i en klasse, der hedder 2B. Det betyder “muligvis kræftfremkaldende” og kræver typisk det, IARC med egne ord kalder for “tilstrækkelig evidens” i mindst én forskningsdisciplin, hvor hoveddisciplinerne er henholdsvis menneske- og dyrestudier.

Klasse 1 er bevisklassen for kræft. I klasse 3 råder tvivlen om kræftsammenhæng.

“Hardells studier er den vigtigste grund til, at IARC i 2011 gav mobilstråling klassifikationen 2B. Da panelet skulle stemme om, hvorvidt mobilstråling skulle i kategori 2B eller 3, var der et meget lille flertal, der stemte for at placere det i 2B. Men det, mener jeg personligt, er forkert,” siger Christoffer Johansen til dr.dk.

large majority
Udpluk af WHO’s officielle publikation.

WHO’s officielle papir siger dog noget ganske andet

Christoffer Johansen, som ikke selv var en del af WHO’s ekspertpanel, fortæller dermed en version, som ikke er i overensstemmelse med WHO’s egen artikel, som 22. juni 2011 blev bragt i det verdensførende forskertidsskrift The Lancet Oncology. Cirka tre uger efter, at ekspertpanelet havde voteret hos IARC i Lyon.

I artiklen skriver WHO, at 2B-klassificeringen blev vedtaget med “stor majoritet.” Et stort flertal af de 31 paneldeltagere stod altså bag beslutningen og ikke et meget lille flertal, som Christoffer Johansen hævder.

I 8 år har ingen modsagt den udbredte historieskrivning

Der er ikke optaget en decideret protokol, som kan fastslå nogle stemmetal fra IARC’s kongres i Lyon i maj 2011.

Redaktør Louis Slesin, som siden 1981 har redigeret og udgivet nyhedsmediet Microwave News om strålingsforskningen, spurgte i 2011 flere af de tilstedeværende under WHO’s kræftevaluering i Lyon.

Louis Slesin fortæller til Tabt Tråd, at kilderne kunne oplyse, at ét panelmedlem, som ikke brød sig om mødets udvikling, udvandrede. Det var en forsker, som selv havde udgivet en konklusion uden kræftrisiko ved mobiltelefoni. Tilbage var der ét panelmedlem ud af 31, som stemte imod 2B-konklusionen, sagde hans efterretninger i 2011.

Direkte vidner til afstemningen giver ham i 2019 næsten ret (se opdatering længere nede). Måske med to eller tre stemmer til forskel.

Der kom aldrig en varslet protestrapport

Louis Slesin mener ikke, at kilderne giver grund til at tro, at der var noget som helst optræk til 3-klassificeringen.

Det baserede han i 2011 på beretninger, og artiklen har i 8 år været offentlig og været læst ivrigt af forskningsmiljøet, uden at læserklager har krævet rettelser.

“Mens jeg skrev artiklen var det på tale, at der skulle udkomme en rapport med en mindretalsholdning fra en af de to, som ytrede mishag. Men den mindretalsrapport har aldrig set dagens lys”, bemærker Louis Slesin til Tabt Tråd.

Danskerstudiet blev tilsidesat

I 2011 blev al relevant forskning gennemgået, og IARC endte med at lægge vægt på studier, som viser kræftsammenhæng med mobiltelefoni.

I modsætning til Christoffer Johansens store danske mobilundersøgelse, som viste et ret modsat resultat.

På cirka en hel side (fra side 199) kritiserede IARC’s ekspertgruppe det danske studie, som slet ikke viser, om mobilbrugerne i undersøgelsen rent faktisk talte i mobiltelefon, lagde den i skuffen eller lånte den ud til hustruen eller husbonden.

Det kaldte IARC for “flere kilder til misklassifikation”.

Opdatering 20. december

To af WHO’s paneleksperter fra 2011-evalueringen har reageret på Tabt Tråds artikel, og uafhængigt af hinanden giver de en næsten samstemmende opfattelse af stemmeafgivningen.

Dariusz Leszczynski anslår, at 26 eller 27 stemte for 2B-klassificeringen. Han siger, at der i sidste ende ikke var nogen nævneværdig splittelse:

“Ikke desto mindre har mange efterfølgende lavet det spin at påstå, at vi ikke vidste, hvad vi gjorde”, bemærker han syrligt og betegner vildledningen som “fake news”.

Ronald B. Melnick var leder af en delgruppe under WHO’s evaluering i 2011:

“Mindst 80 procent og snarere 90 procent stemte for”, skriver han ganske kort til Tabt Tråd.

Er Christoffer Johansen enig med sig selv?

I et telegram fra nyhedsbureauet Ritzau bakkede Christoffer Johansen ellers op om klassificeringen i et citat til nyhedsbureauet 1. juni 2011:

“Meldingen ligger fuldstændig i tråd med det, vi tidligere har sagt, nemlig at mobiltelefoner muligvis er kræftfremkaldende, og derfor skal man omgås dem med forsigtighed,” sagde han.

Men 8. juli 2011 havde den holdning allerede taget en drejning i et interview til netmediet Videnskab:

“Vi har gang på gang sagt, at der ikke er nogen sammenhæng mellem mobilstråling og kræft. Men kritikkerne tror ikke på, hvad vi siger og mener, at der er en sammenhæng, uanset hvad data viser. En del af denne skepsis udspringer naturligvis også af problemer med at kommunikere ud til befolkningen, når nye teknologier tages i brug”, sagde han til Videnskab.

Læs også: DR lader taberne skrive kræfthistorien om mobiltelefoni i ny artikel

Tabt Tråd har skrevet til Christoffer Johansen og bedt om svar på, hvordan han kunne betegne flertallet bag WHO’s beslutning som “meget lille”. Han er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.

I et mailsvar fra DR har DR forholdt sig til andre spørgsmål, men DR har ikke svaret på, hvorfor man citerer Christoffer Johansen for en udlægning, som er i strid med WHO’s egen.

Tabt Tråd vil eventuelt følge op med svar fra de adspurgte.