wifiq8

Tabt Tråd er et non-kommercielt og ulønnet nichemedie, som er uafhængig af interesser og som gør tingene troværdigt og professionelt.

I 2020 vil Tabt Tråd i højere grad sætte dagsorden blandt borgere, NGO’er og beslutningstagere i politik og erhvervsliv.

Tabt Tråd vil med emnets væsentligste historier ikke fortælle sine læsere, hvad de skal tro. Tabt Tråd vil fortælle, hvad man skal vide.

Det ønsker Tabt Tråd at få hjælp til ved løbende at søge folk med kompetencer til at indgå i et team, så dobbeltkritisk og uafhængig journalistik om det trådløse miljøspørgsmål kan få fremtrædende plads i mediebilledet.

Derfor skal den tekniske platform styrkes med eget reklamefrit domæne og med nyhedsbreve, der skal styrke den oplyste debat.

Tabt Tråd søger en webmaster med erfaring og stærke kompetencer til at skabe en webavis på baggrund af den eksisterende artikeldatabase og med eget domæne. En ny webmaster skal have høj forståelse for behovene i klassisk nyhedsformidling og for at implementere stærke funktioner, som understøtter nyhedsformidling.

Ny hjemmeside og nyhedsbreve skal drives med indsamlede midler fra læserne. Tabt Tråd ønsker i 2020 at rejse de nødvendige midler til driften via læserbidrag og som non-profit medie ønsker Tabt Tråd kun at samle midler ind, som akkurat sikrer en basal og ulønnet teknisk drift.

Send en mail til: wedege@gmail.com

Der gives individuelle svar til indsendte ansøgninger.