eric van rongen
Afgående ICNIRP-formand, Eric van Rongen

NYHED / FORSKNING: Strålingskommissionen bag Danmarks grænseværdier har valgt ny formand fra maj 2020.

Australske Rodney Croft sættes i spidsen som formand for Den Internationale Komité til Beskyttelse mod Ikke-ioniserende Stråling, der er bedst kendt under akronymet ICNIRP.

Valget fandt sted på ICNIRP’s generalforsamling 20. november i München. Den hidtidige formand, hollandske Eric van Rongen, træder kun et trin ned ad stigen og bliver næstformand. Efter eget ønske, siger han:

“Jeg er to år fra at blive pensionist. Jeg kan lide arbejdet, men har også lyst til andre ting. Så jeg sagde, at jeg fortsat stillede mig til rådighed – bare ikke som formand”, siger han til Tabt Tråd.

Rodney Croft er uddannet speciallæge i psykiatri, men har siden 2000 forsket i neuroeffekter af ikke-ioniserende stråling, som er det strålingsspektrum, mobiltelefoni er en del af.

Læs også: ICNIRP-veteran vil skærpe kræftmistanken mod mobiltelefoni

Han har siddet i komitéen siden 2012. og afløser nu Eric van Rongen som formand, der har bestredet posten siden 2016.

Eric van Rongen siger til Tabt Tråd, at den egentlige forskel som formand er, at man får daglig kontakt til sekretariatet og rollen udadtil som repræsentant.

“Som formand har du egentlig ikke magten til at lede organisationen i en bestemt retning. Egentlig er ICNIRP en meget demokratisk organisation, hvor alle større beslutninger træffes i fællesskab”.

ICNIRP’s formand har også ansvar for at rapportere om ICNIRP’s status til strålingsagenturet IRPA, som ICNIRP udspringer fra.

ICNIRP vælger ICNIRP

Det er kontroversielt blandt forskere af strålingseffekter, at cirka 50 lande adopterer en fælles grænseværdi fra en privat komité, som på mange punkter viser åbenhed – bare ikke med komitéens valg af medlemmer, som suverænt er foretaget af ICNIRP selv.

Sådan har det været, siden man udskilte komitéen fra det internationale strålingsagentur IRPA i 1992 og siden IRPA startede en undergruppe for ikke-ioniserende stråling i 1973.

ICNIRP har overlevet et politisk stormløb på sin position.

I 2011 vedtog Europarådets overvældende flertal en kritisk resolution, som rådede medlemslandene til at skrotte ICNIRP’s anbefalinger til fordel for et langt mere vidtgående forsigtighedsprincip og en grænseværdi for mastestråling, som er cirka 100 gange lavere end ICNIRP’s.

Det blev begrundet med et forsigtighedsprincip ved navn ALARA, der betyder “Så lavt som med rimelighed praktisk muligt”.

Luxembourgeren Jean Huss fra partiet De Grønne skrev i sin motivation til resolutionen, at ICNIRP’s oprindelse og struktur er uklar og at NGO’en er mistænkt for tætte forbindelser til industrien.

Den danske regering har blot lakonisk bemærket 8. april i år, at Europarådets anbefaling ikke var bindende.

“Vi vælger de bedste”

Og kritikken har altid været afvist af ICNIRP, som lægger vægt på, at organisationen er uafhængig og at medlemmerne er frie for interessekonflikter.

Alligevel er ICNIRP martret af beskyldninger om sårbarhed for lobbyindflydelse og for at negligere egentlige interessekonflikter, der ikke optræder på papirerne.

Den stadig fungerende næstformand svarer Tabt Tråd ganske kort på spørgsmålet om kontroversen.

“Jeg kan helt ærligt kun sige, at ved valghandlinger har vi kun overvejet de foreslåede kandidater på baggrund af videnskabelige meritter og ikke på grund af deres holdninger”, skriver Eric van Rongen.

Ét nordisk medlem tilbage

Den hidtidige næstformand, svenske Maria Feychting, træder helt ud af ICNIRP. Hun er professor og kræftforsker ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Hun fortsætter som svensk leder af det internationale datastudie COSMOS, der undersøger, om der er sammenhænge mellem mobiltelefoni og lidelser ved at sammenholde data om mobilopkaldstid med patientdata.

I Sverige yder teleaktørerne TeliaSonera, Telenor og Ericsson betydeligt med pengebidrag. Officielt påfører det ikke Maria Feychting en interessekonflikt, fordi et mellemled – kaldet en “branddør” – modtager sponsormidlerne og fordeler dem.

Branddørsprincippet er heller ikke uden kontrovers.

I 2012 afslørede det svenske medie Ny Teknik, at mobilindustri og forskere tog kontakt til hinanden og aftalte, hvad de skulle anbefale Vinnova, som er det svenske branddørsmellemled mellem forskning og industri.

Med Feychtings afsked er norske Gunnhild Oftedal eneste nordiske medlem. 30. september i år talte hun på ICNIRP’s vegne under en 5G-konference hos Dansk Erhverv og Ingeniørforeningen IDA på Børsen i København.

Rodney Croft ønsker ikke at give en kommentar til sit valg til formandsposten.