radiation

NYHED / INDLAND: Sundhedsstyrelsen afviser, at den har skiftet holdning i sin vurdering af 5G, som Tabt Tråd kunne dokumentere med aktindsigt.

Det skriver styrelsens sundhedsfaglige ekspert Anders Ravnsborg Beierholm i et svar til Tabt Tråd.

Dermed undsiger han Tabt Tråds historier i november, som beskrev, hvordan styrelsen havde rykket Energistyrelsen for helt basale informationer om 5G.

Af disse skrivelser fremgik det, at Sundhedsstyrelsen ikke kunne foretage en sundhedsfaglig vurdering af 5G, før den nødvendige viden var kommet til Sundhedsstyrelsen.

 

Tema: Tabt Tråd afslørede, at ministeren talte usandt

18. november skrev Tabt Tråd, at Sundhedsstyrelsen havde indtaget tre forskellige standpunkter i 2019.

19. november skrev Tabt Tråd, at Sundhedsstyrelsen måtte undsige daværende teleminister Lars Christian Lilleholt, som havde lovet borgerne Sundhedsstyrelsens 5G- godkendelse.

22. november skrev Tabt Tråd, at Sundhedsstyrelsen i marts i år ændrede sin 5G-kritik, mens Tabt Tråd kontaktede styrelsen og researchede til historien.

 

Aktindsigt viser, at 5. marts undsagde Anders Ravnsborg Beierholm teleområdets minister Lars Christian Lilleholt direkte i en skrivelse til Energistyrelsen, fordi ministeren henviste bekymrede borgere til Sundhedsstyrelsen og lovede, at styrelsen havde godkendt udrulningen.

Læs også: Daværende minister vildledte offentligheden om 5G: Blev direkte undsagt af Sundhedsstyrelsen

Men nu undsiger Anders Ravnsborg Beierholm således Tabt Tråd – over for Tabt Tråd:

“Først og fremmest er det vigtigt for os at understrege, at Sundhedsstyrelsen ikke har ændret sin vurdering i forhold til 5G før og efter 10. april, som påstået. Det er korrekt, at vi før 10. april har efterlyst konkret teknisk dokumentation om 5G fra Energistyrelsen, der skal benyttes i forbindelse med Sundhedsstyrelsens vurdering, information af borgere m.fl.”

Skriver han blandt andet i et svardokument på to sider. Og afslutter sit brev:

“Vi bemærker i øvrigt, at påstanden om inkonsistens i Sundhedsstyrelsens udmeldinger om 5G ikke er korrekt, men hviler på enkeltsætninger, der er taget ud af en sammenhæng.”

Tabt Tråd afviser Sundhedsstyrelsens kritik

Tabt Tråd kommenterer: Vi afviser, at vores historier om Sundhedsstyrelsen bygger på sætninger, som er taget urimeligt ud af deres sammenhænge.

Sundhedsstyrelsens tre breve til Energistyrelsen (første gang 20. december 2018, sidste gang 5. marts 2019) siger med tydelighed, at Sundhedsstyrelsen ikke var i stand til at vurdere sundhedsrisikoen ved 5G.

Vi mener, at brevene i deres fulde længder, også understøtter den opfattelse: Sundhedsstyrelsen udtrykker i disse mails, at informationerne er nødvendige for at kunne foretage en sundhedsfaglig vurdering af 5G.

For at lade læserne bedømme uenigheden, bringer Tabt Tråd Sundhedsstyrelsens skrivelser til Energistyrelsen i deres fulde længder.

 

20. december 2018: Mail fra Sundhedsstyrelsen til Energistyrelsen:

201218-1


201218-2.jpg

 

8. februar 2019: Energistyrelsen fremsender et notat fra branceheorganisationen Teleindustrien til Sundhedsstyrelsen:

080219-1

080219-2

080219-3

15. februar 2019 skriver Sundhedsstyrelsen igen til Energistyrelsen:

150219-1

150219-2

5. marts 2019 skriver Sundhedsstyrelsen igen til Energistyrelsen:

050319