skin
Først om tre år kan milliondyrt forskningsprojekt give svar på, om fremtidens 5G-signaler vil ændre DNA i hudceller.

NYHED / FORSKNING: Den tyske forbundsstat lægger godt 8 mio. kroner i hænderne på kendt og kontroversiel strålingsforsker.

Strålingsmyndigheden BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) i Tyskland vil undersøge, om hudcellers DNA vil blive påvirket af nye 5G-frekvenser fra 26 Gigahertz og opefter, som i fremtiden tages i brug til telekommunikation.

Det skriver Jacobs Universitet i Bremen i en pressemeddelelse.

Universitetets professor i biologi og etik, Alexander Lerchl, får ansvaret for det 8 mio. kroner dyre projekt, som dermed bliver et af historiens dyreste biologiske grundforskningsprojekter, der undersøger strålingseffekter hos mennesker.

Foreløbig er det verdens største og suverænt dyreste forskningsprojekt, direkte rettet mod bioeffekter af 5G.

“Absorptionen af disse radiobølger vil foregå i de yderste hudlag. Ved at bruge cellekulturer vil vi undersøge, om geners informationer forandrer sig på grund af den elektromagnetiske stråling”, skriver Alexander Lerchl i pressemeddelelsen.

Geners informationer er også kendt som DNA. En række af studier har allerede undersøgt og konkluderet, at stråling og DNA-ændringer kan hænge sammen. Det var blandt andet et godkendt og offentliggjort delresultat af det amerikanske kæmpeprojekt under Det Nationale Toksikologiprogram (NTP), og det amerikanske DNA-resultat blev for nylig offentliggjort i dette efterår.

Forskellen er, at det tyske forsøg vil undersøge fremtidens 5G-lignende signaler, som adskiller sig fra 4G ved at bruge langt højere frekvenser – såkaldte millimeterbølger.

Kontroversiel fortid

Alexander Lerchl er en kendt og omstridt figur i strålingsforskningen.

Han har i mange år været tilknyttet forskningsprogrammet Deutsches Mobilfunk Forschung, som blandt andet var finansieret af teleindustrien, og formentlig udelukkede den interessekonflikt ham fra at sidde i WHO’s kræftpanel i 2011, der endte med at klassificere mobilstråling som muligvis kræftfremkaldende.

Da det EU-igangsatte REFLEX-projekt sluttede i 2004 efter fem år og konkluderede, at mobilstråling førte til DNA-skader, fremturede Alexander Lerchl med skarpe anklager om videnskabelig uredelighed.

Antagonister anklagede derimod Lerchl for at ville renvaske teleindustrien med sine rapporter.

Læs også: Amerikansk topinstitution: Mobilstråling skader forsøgsdyrenes DNA

I 2015 blev Alexander Lerchls anklager mod REFLEX-studiet dømt usande ved retten i Hamborg, og retten advarede Lerchl mod at fortsætte på sin krigssti.

Samme år vakte det ret megen forbavselse, at netop Lerchl offentliggjorde et resultat med forsøgsmus, som før forsøget var påført kræft. Konklusionen blev, at den bestrålede gruppe havde betydeligt flere kræfttumorer end den ikke-bestrålede musegruppe, altså forsøget viste en kræftfremmende effekt.

Relation til ICNIRP

Det nye forskningsprojekt skal vare i cirka tre år.

Tabt Tråd skrev 22. marts i år på sin Facebook-side, at BfS varslede, at man fra forbundsstatens side ville forske i menneskelige 5G-effekter.

BfS har en tydelig relation til den internationale komité ICNIRP, som fastsætter grænseværdierne for mobilstråling i ca. 50 lande.

ICNIRP har adresse hos BfS i München, og BfS er blandt bidragsyderne, som økonomisk driver ICNIRP.

22 03 19 (3)