Helsingør_Station_HDR
Arkivfoto: Electricnet (Wikipedia Creative Commons).

NYHED / INDLAND: Helsingør skal være pilotby i Danmark med 5G-forsøg, men et socialdemokratisk byrådsmedlem stiller nu sundhedskritiske spørgsmål til projektet.

Det fremgår af dagsordenen til byrådsmødet i Helsingørs kommunalbestyrelse mandag den 25. september.

Daniel Boalth Petersen (S) har stillet fem spørgsmål, som han ønsker at få besvaret under et orienteringspunkt på et kommende byrådsmøde:

 

1. Helsingør er, som jeg forstår det, forsøgskommune på landsplan. Hvad er baggrunden for, at der er tale om et “forsøg”? På hvilke parametre måler man forsøgsordningen – er der alene tale om spørgsmål om økonomi/dækning eller måler man også på strålingsniveau i relation til sundhedspåvirkning eller tilsvarende?

2. Jeg formoder, at Sundhedsstyrelsen eller anden offentlig myndighed har forholdt sig til projektet. Hvad er deres vurdering, og har der været en reel prøvelse af om projektet indebærer sundhedsrisici?

3. Det fremføres i debatten, at EU-institutioner / -myndigheder / -enheder skulle have forholdt sig til 5G-projektet, og at man i den forbindelse ud fra et forsigtighedsprincip skulle have anbefalet at afvente opsætning af 5G-netværk, indtil mere sikker viden er tilgængelig. Hvad er op og ned i forhold til det?

4. Det fremføres i debatten, at andre større europæiske byer, skulle have besluttet ikke at opsætte 5G-netværk. Er det korrekt, og hvad er baggrunden for disse beslutninger?

5. Er der i forhold til det eksisterende 3G/4G-netværk og det kommende 5G-netværk nogen forskel i eventuelle sundhedsrisici.

 

“Jeg kan ikke gennemskue, hvad der er op og ned i det her, og vil derfor gerne have, at der føres pen-til-papir på, at 5G-netværk ingen risici indebærer”, skriver han også i sin skriftlige sagsfremstilling til byrådet.

Tabt Tråd har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Daniel Boalth Petersen.