antennas 5g

BAGGRUND / FAKTA: Sundhedsvurderet eller ej? Risiko eller ikke risiko? Det er spørgsmålet om 5G og den danske stats Sundhedsstyrelse og det ministerium, som styrelsen betjener. Tabt Tråd gennemgår et kronologisk forløb med risikostandpunkter, der er skiftet to gange på omtrent et halvt år. Og begivenheder imellem.

  • 5. marts savner Sundhedsstyrelsen enhver information for at kunne vurdere 5G og sundhed. Det viser papirer, Tabt Tråd har fået aktindsigt i.
  • 10. april siger Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Folketinget, at Sundhedsstyrelsens klare vurdering er, at der ikke er risiko forbundet med 5G.
  • 30. september ønsker Sundhedsstyrelsen så, at der forskes i biologiske effekter af 5G.
  • Samme 5G, som Sundhedsstyrelsen 10. april ikke så nogen risiko ved. Ikke ifølge Sundhedsministeren – den nu daværende.

 

2017:

 

13. september: Erfarne topforskere fra nøgleposter stiller sig bag 5G-advarsel

180 forskere fra ca. 35 lande advarer om, at 5G er eksperiment med folkesundheden. De har underskrevet og overleverer en appel til EU’s estiske formandsskab. Appellen kræver et stop for 5G-udrulningen – et såkaldt moratorium, så biologiske effekter af den radiofrekvente stråling kan udredes. Flere af underskriverne har siddet i WHO’s kræftekspertgruppe om spørgsmålet. Franz Adlkofer var forskningschef for EU’s 20 mio. kr. dyre forskningsprojekt REFLEX, 1999-2004, som konkluderede, at mobilstråling kan skade cellers dna.

 

5. december: Teleindustrien kræver rigeligt med plads til 5G

Den svenske mobilkoncern, 5G-udviklervirksomheden Ericsson offentliggør et faktablad, der viser, at man med 5G-planen vil udfylde grænseværdiernes råderum for stråling og bemærker, at lande med skærpede grænseværdier næppe har råderum til 5G.

 

2018:

 

12. april: Sundhedsstyrelsen bliver væk fra strålingshøring

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg holder høring med indkaldte forskere om sundhedseffekter af mobilstråling. Sundhedsstyrelsen dukker slet ikke op.

 

21. september: “Huden er ikke beskyttet af 5G-grænser”

Den verdensførende schweiziske strålingsekspert Niels Kuster advarer i godkendt, publiceret rapport om, at huden i værste fald kan skades permanent, når fremtidens signaltyper afsætter en hidtil uset høj energimængde i huden. At ICNIRP’s grænseværdi tillader en topstyrke, der er 1000 gange højere end gennemsnitsstyrken, kan blive årsag til skader på kort tid, advarer han.

 

20. december 2018: Dansk sundhedsmyndighed rejser helt centrale spørgsmål

Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige ekspert takker i en mail for et interessant møde med Energistyrelsen. I en følgeskrivelse beder han Energistyrelsen om nogle data og informationer om 5G, så Sundhedsstyrelsen kan vurdere sundhedsspørgsmålet i det. Det viser et dokument, Tabt Tråd har fået aktindsigt i. Sundhedsstyrelsens bekymring om forholdet mellem gennemsnitsværdier og maksimale strålingsværdier, er nøjagtigt samme problemstilling, som schweiziske Niels Kuster rejser i sin rapport af 21. september 2018.

beierholm-december

 

20. december: EU-komité kalder 5G’s miljøkonsekvenser for uafklarede

EU’s miljøkomité SCHEER klassificerer 5G som en mulig ny miljøtrussel i en rapport, som gennemgår mulige nye miljøtrusler. Der er usikkerhed om eventuelle biologiske effekter, fremgår det. 5G-spørgsmålet får tildelt rapportens højeste væsentlighedspoint.

 

2019:

 

(?) januar: Telebranchen lover mere stråling til danskerne

I et notat fra brancheorganisationen Teleindustrien (TI) til Energistyrelsen, som er videresendt til Sundhedsstyrelsen estimerer TI, at 5G vil øge energitæthed i offentlige rum med “10-20 procent” og at nye mastepositioner behøves. Det viser et dokument, Tabt Tråd har fået aktindsigt i.

teleindustrien

 

6. februar: Klart ikke-svar i amerikansk senatshøring i Washington D.C.

Connecticuts demokratiske senator Richard Blumenthal spørger teleindustriens repræsentanter under en høring, om der er evidens for 5G’s uskadelighed eller om ny forskning er på vej. Svaret er nej. Richard Blumenthal konkluderer på vegne af senatet, at 5G-udrulningen er sundhedsmæssig blindflyvning.

 

15. februar: Sundhedsstyrelsen kræver fortsat helt nødvendig viden

Sundhedsstyrelsen beklager, at Teleindustrien og Energistyrelsen stadig ikke har leveret de helt nødvendige data, så Sundhedsstyrelsen kan fortage en valid sundhedsfaglig vurdering. Det viser et dokument, Tabt Tråd har fået aktindsigt i.

mettesuddrag

 

25. februar: Ministeren vildleder danskerne i radioen

Teleområdets minister Lars Christian Lilleholt (V) beroliger en lytter i radioens P1: “Tilsyneladende vurderer man jo fra myndighederne, der har undersøgt det, sundhedsmyndighederne, som siger, at der ikke er stor risiko, men lad os få kigget nærmere på det”.

Foto: Jeppe B. Nielsen / Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Foto: Jeppe B. Nielsen / Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 

3. marts: Danmarks øverste fagrådgiver: Jo, 5G er et slags helbredseksperiment

Danmark adopterer sin strålingsgrænse fra strålingskomitéen ICNIRP, som er et privat tysk forskerselskab. ICNIRP’s formand siger til avisen The Telegraph om 5G: “Det er ikke sat op som et eksperiment med folkesundheden, men selvfølgelig kan man betragte det sådan. Det bliver nødvendigt at skaffe mere information om eksponering og alle de helbredsproblemer, der kan komme ud af det,” siger han. Og tilføjer til artiklen: “Det er ikke anderledes end med de medicinpræparater, vi stoler på”.

 

5. marts 2019: Sundhedsstyrelsen undsiger ministeren direkte

Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige ekspert undsiger direkte Lars Chr. Lilleholt i ny intern skrivelse mellem Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen. Lilleholt har altså ikke ret, når han i radioens P1 den 25. februar henviser til Sundhedsstyrelsen, som fortsat kræver nogle helt nødvendige oplysninger for at kunne vurdere, om 5G har et sundhedsproblem. Det viser et dokument, Tabt Tråd har fået aktindsigt i.

ravnsborg1

 

13. marts: Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen aftaler bag lukket dør

Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen holder et møde om 5G-spørgsmålet. Begge styrelser oplyser til Tabt Tråd, at der ikke er optaget et referat, som Tabt Tråd kan få indsigt i. Et konklusionspapir beskriver, at styrelserne deler ansvaret imellem sig og at Energistyrelsen har ansvar for, at grænseværdier for stråling overholdes.

 

18. marts: ICNIRP spiller ansvaret tilbage for eksperimentet – på Danmark og de andre stater

ICNIRP’s Eric van Rongen lægger ansvaret for 5G’s helbredseksperimenterende karakter på landestaterne i en kommentar til den polsk-finske strålingseffektekspert og WHO-rådgiver Dariusz Leszczynski. Eric van Rongen skriver: “Min pointe er ikke, om eksponering for medicin eller stråling er frivilligt eller ej. Pointen er, at der altid er behov for at overvåge for løbende mulige bivirkninger. Den allestedsnærværende eksponering for trådløs infrastruktur er et valg, truffet af samfundet, fordi (næsten) alle mennesker ønsker at være forbundet”.

 

1. april: Belgisk minister vil ikke 5G-eksperimentere med sin befolkning

Regeringen i selvstyreregionen Bruxelles i Belgien savner ligeledes at vide nok om 5G og strålingsforhold og sløjfer et lovudkast om at hæve grænseværdien, så der skabes råderum for 5G. Miljøminister Céline Fremault: “Vores borgerne skal ikke være forsøgsmus for teleindustrien”. Grænseværdien i Bruxelles er 10 gange lavere end i Danmark. Den svarer til Danmarks akutskadegrænse, men i Bruxelles er værdien divideret med 10 som en sikkerhedsmargin.

 

6. april: Tabt Tråd afslører ministerens vildledning af offentligheden

I en journalistisk artikel afslører Tabt Tråd, at teleminister Lars Chr. Lilleholt har beroliget offentlighed med, at Sundhedsstyrelsen har vurderet 5G, selv om Sundhedsstyrelsen både før og efter har undsagt ham tydeligt i interne skrivelser mellem styrelser.

 

10. april: Pludselig har styrelsen en klar vurdering, siger ministeren i Folketinget

Sundhedsstyrelsen er i løbet af en måned drejet helt tværtom, hvis man skal tro sundhedsministeren. På baggrund af af Tabt Tråds afsløring stiller Alternativets folketingsmedlem Julius Graakjær Grantzau et spørgsmål om 5G-sikkerheden til sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som svarer Folketinget: “Det er Sundhedsstyrelsens klare vurdering, at der ikke er en sundhedsrisiko forbundet med 5G-netværk.”

ellentrane

 

4. maj: Fransk topforsker banker i bordet på Christiansborg

Annie Sasco, mangeårig enhedschef i WHO’s kræftagentur IARC, epidemiolog og Harvard-doktor, finder tiden inde til at skifte forsigtighed over for mobiltelefoni ud med decideret advarsel. Hun kritiserer skarpt, at resultatet af en børneundersøgelse om mobilkræft er tre år forsinket, uden der er frigivet ét eneste dataark til offentligheden. Konferencen holdes af en tværpolitisk alliance af 5G-kritiske folketingsmedlemmer og forskellige danske, 5G-kritiske NGO’er.

 

22. maj: Hele forsikringsbranchens verdenstop ser en 5G-risiko

Genforsikringsgiganten Swiss Re advarer i ny rapport sine kunder, som er et stort udsnit af verdens forsikringsselskaber, der selv forsikrer sig mod tab: 5G forbindes med stigende helbredsbekymring. Koncernens risikorapporter peger på forskellige farer, som kan blive tabsgivende, og 5G-spørgsmålet scorer det højeste af mulige alvorspoint.

 

22. maj: Finansgigant ser en 5G-udrulning, der er rystet af risikobilledet

Den internationale storbank HSBC skriver i analytisk rapport, at 5G-politiske modstandsbeslutninger i bl.a. Belgien, Schweiz og USA sammen med kommende forskningsresultater kan true 5G-udrulningen og opridser de mulige konsekvenser for delgrupper af teleindustriens aktører. Visse kommuner og regioner i forskellige lande kræver 5G-stop. Andre nedsætter kritiske undersøgelseskommissioner som i USA-delstaten New Hampshire.

 

31. maj: DR forsøger også at yde et bidrag til spørgsmålets opklaring

Mediehuset skriver i en artikelrubrik: “Eksperter opfordrer 5G-skeptikere til at have mere tillid til myndighederne.” Den ene ekspert, professor Gert Frølund, er topingeniør ved AAU og en førende udvikler for telefonindustrien. Christoffer Johansen tilhører selv myndigheden som fagkonsulent i spørgsmålet for Sundhedsstyrelsen. Han har gennemført den danske storundersøgelse om mobilkræft med millionstøtte fra teleselskaber. Den danske storundersøgelser viser ingen risiko – i modsætning til de studier, der ligger til grund for WHO’s officielle kræftmistanke mod mobilstråling.

 

31. maj: Strålingsekspert redegør for forsigtighedskravet

Dariusz Leszczynski skriver i en lang redegørelse, at man ikke kan fastslå 5G’s farlighed, men at teknologiudvikling løber så langt foran forskning, at et midlertidigt moratorium er påkrævet. Bekymringen bygger på tilstrækkelig evidens for mulige og sandsynlige skadeseffekter, og sikkerheden ved 5G bygger kun på løs antagelse – ikke biovidenskab. Den tidligere forsker hos Harvard i USA, Finlands strålingsagentur STUK og professor ved Helsingfors Universitet er en af de WHO-rådgivere, som har underskrevet 5G-appellen mod udrulningen.

 

13. september: Man ved ikke nok om 5G-effekter

Svenske Mats-Olof Mattsson og ungarske Myrtil Simkó gennemgår en ganske mængdefattig forskningslitteratur om fremtidens særligt højfrekvente 5G-bølger: Ingen konklusion kan træffes. Mere forskning behøves. 5G vil både tage høje frekvenser i brug som 24 Ghz og derover. Og i øvrigt også båndet omkring 700 Mhz, som er lavere end eksisterende mobilfrekvenser.

 

30. september: Nu vil Sundhedsstyrelsen have bioforskning om 5G

Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige ekspert er taler hos Ingeniørforeningen IDA, der holder 5G-konference i Børsen i København. Han udtrykker, at Sundhedsstyrelsen ikke er bekymret, men at styrelsen ønsker forskning i “eventuelle biologiske effekter”.

 

I en nylig henvendelse forsøger Tabt Tråd at indhente en række kommentarer fra Sundhedsstyrelsen.