NYHED / FORSKNING: Mobilstråling har sammenhæng med skader på cellers DNA. Den konklusion publiceres nu i et videnskabeligt tidsskrift af forskerholdet ved den amerikanske regeringsinstitution National Toxicology Program.

DNA-skaderne er konstateret efter institutionens 19 år lange mobilforskningsprojekt, som undervejs gennemførte et to år langt strålingsforsøg med mus og rotter.

Det kostede i alt ca. 200 millioner kroner og sluttede med konklusionen, at der var klar evidens for, at et udsnit af hanrotterne udviklede kræft i hjertets schwannceller som følge af forsøget. I alt 5 ud 90 rotter som var eksponeret for forsøgets højeste strålingsværdi..

DNA-resultatet viste dog, at DNA-skader ikke begrænsede sig til hanrotter. Også hunrotter og mus fik DNA-skader.

Rapporten fortæller intet banebrydende nyt, da oplysningerne fremgik af en deloffentliggørelse fra 2016. Det nye er, at regeringsinstitutionen nu træffer en særskilt konklusion om DNA-fundet i en ny videnskabelig publikation, som kan indgå i forskningslitteraturen.

På den ene side er fundet konsistent med fund af DNA-skader i tidligere resultater af betydning. For eksempel det 5 år lange REFLEX-projekt, som EU satte i gang i 1999 og som blev afsluttet i 2004. En overforekomst af DNA-skader er set gang på gang i forsøgsresultater.

På den anden side savner forskningen en indsigt, der kan fastslå, hvorfor man statistisk kan konstatere, at der er overbevisende flere DNA-skader i en forsøgsgruppe, når man bestråler forsøgsdyr.

“Man skal ikke springe til forhastede konklusioner”, siger den polsk-finske biokemier og strålingsekspert Dariusz Leszczynski på sin blog.

Han påpeger, at forskningen endnu ikke kan give belæg for, om radiobølger har en genotoksisk effekt eller om radiobølger skaber genmutationer. Vi ved endnu ikke, om DNA-skaderne repareres eller viderearves.

Ron Melnick, der ledede NTP’s strålingsprojekt fra starten i 1999 og frem til sin pension i 2009, kalder fundet af DNA-skader for støttende for det endelige kræftresultat.

NTP har for nylig meddelt, at man vil forske i mekanismerne bag DNA-skader.