ANALYSE / KOMMENTAR: Tabt Tråd har i de senere dage beskrevet, at grænseværdien for mobilstråling fra master er bemærkelsesværdigt lavere i bestemte lovgivningsområder som Italien og den belgiske selvstyreregion Bruxelles, nemlig 6 Volt per meter i stedet for 61, som i Danmark og en lang række andre lande.

I Danmark adopterer vi en grænseværdi, der er anbefalet af den privatbestaltede komité ICNIRP. Det er en akutgrænseværdi, som sikrer mod akutte skader på grund af mikrobølgeopvarmning.

Det er ikke tilfældigt, at grænseværdien i Italien og Bruxelles er 6 Volt per meter. I disse lovgivningsområder har man valgt at dividere ICNIRP’s anbefaling med 10 for at skabe en forsigtighedsmargin.

Det er en ganske vanlig fremgangsmåde inden for fødevaresikkerhed, at man lægger en sikkerhedsmargin ved at dividere en antaget sikker værdi med et tal som enten 10 eller 100.

Italiens og Bruxelles’ grænseværdi er stadig ingen biovvidenskabelig grænseværdi, som forestiller sig, at der er biologiske effekter af mindre doser, som over længere tid kan tænkes at bygge helbredsproblemer op.

I 2011 vedtog Europarådet en trådløsresolution med overvældende flertalt, som anbefalede en langt lavere biovidenskabelig grænseværdi, der tager udgangspunkt i bioeffekter, der er konstateret i cellestudier.

Den danske regering har én gang kommenteret offentligt på Europarådets anbefaling. Det skete 8. april i år, hvor sundhedsminister Ellen Trane Nørby svarede på et spørgsmål, der var stillet af Peder Hvelplund fra Enhedslisten og Julius Graakjær Grantzau fra Alternativet.

Ellen Trane Nørby svarede:

“Sundhedsstyrelsen er i øvrigt bekendt med, at Europarådet i sin resolution 1815 fra 2011 ligeledes har opfordret til, at medlemsstaterne indfører en række restriktioner, herunder også på området radiofrekvente elektromagnetiske felter. Sundhedsstyrelsen bemærker, at Europarådets resolutioner ikke er bindende for medlemslandene, og at der ikke i EU-regi er indført sådanne restriktioner.”