NYHED / FORSKNING: Det toksikologiske forskningsinstitut NTP, der tilhører de føderale amerikanske sundhedsmyndigheder, vil undersøge, hvorfor forsøgsrotter fik kræft i verdens længste og dyreste forsøg med mobilstråling.

Det skriver specialmediet Microwave News, som har dækket forskningsfeltet siden 1981.

Det 19 år lange projekt, der startede i 1999 og sluttede i 2018, viste altså, at et mindre men overbevisende flertal af bestrålede hanrotter udviklede cancer i hjertets schwannomaceller. Der var i øvrigt en vis grad af evidens for cancer i øvrige celler.

Det eksterne ekspertpanel var helt sikker i sin afsluttende dom: Strålingen gav forsøgsrotterne kræft.

NTP-projektet afklarede dog ikke den bagvedliggende mekanisme.

– Vi er optimistiske med hensyn til at kunne opdage ændringerne i genernes udtryk og identificere biomarkørerne for effekterne af radiofrekvent, siger NTP’s forskningschef Michael Wyde til Microwave News.

Det oprindelige NTP-projekt fandt en øget forekomst af brudt DNA i de bestrålede forsøgsdyr.

Netop DNA-diskussionen er det typiske omdrejningspunkt for diskussioner og overvejeler.

Energien fra radiofrekvente strålingskilder har ikke styrke i sig selv til at bryde cellers DNA. Brud på DNA er alligevel et resultat, der er rapporteret fra både mindre og større dyreforsøg med mobilstråling. Ikke mindst i det 20 mio. kr. dyre REFLEX-projekt, som EU iværksatte fra 1999 til 2004.

Ron Melnick, der ledede NTP-projektet fra 1999 til sin pension i 2009, betegner fundet af DNA-brud som støttende for projektets endelige kræftkonklusion.

“Hvis jeg skulle designe projektet, ville jeg kigge på sammenhængen mellem oxidativt stress og DNA-skader. Det er en mulighed,” siger Ron Melnick til Microwave News.

Henry Lai, mangeårig forsker ved University of Washington, rystede teleindustrien med sit fund af DNA-skader i rotteforsøg i henholdsvis 1995 og 1997.

Han er enig i, at den bagvedliggende mekanisme savnes, og Henry Lai peger på oxidativt stress som én mulighed. En anden mulighed er, at radiofrekvent stråling forhindrer kroppen i at kunne genoprette de DNA-skader, som forekommer ofte og naturligt.

En anden forsker fra det nordvestlige USA, Martin L. Pall, der er pensioneret professor ved Washington State University, har siden 2013 hævdet, at der er overbevisende evidens for, at cellernes calciumkanaler lader styre af svag spænding i luften og at det udløser en kædereaktion.

Forskningsresultatet, som Martin L. Pall alene har forsøgt at påvise igennem eksisterende rapporter over andres forskning, lider af mangel på støtte fra højtstående forskerkolleger, der arbejder anerkendende med DNA-skader som resultat af stråling.

NTP har varslet, at fremtidens strålingsforskning vil bestå af langt kortere projektintervaller. Fremover skal verden ikke vente i 19 år på konklusioner.