KOMMENTAR / MEDDELELSE: Tabt Tråds ansvarshavende redaktør David Wedege til sine læsere: Jeg har i dag drøftet Tabt Tråds situation med den juridiske afdeling i Dansk Journalistforbund.

Baggrunden er, at DR 31. maj 2019 nævner Tabt Tråd som en af flere såkaldte influencers, som “puster til 5G-frygt og mistillid til systemet”.

I en række af artikler og tv-indslag fortæller DR sit publikum, at 5G-bekymringen bunder i russisk misinformation, hvilket kan kædes sammen med landsskadelig virksomhed.

Det har på helt urimelig vis beklikket Tabt Tråds publicistiske hæderlig, og jeg har derfor bedt jurister i Dansk Journalistforbund om at tage stilling til Tabt Tråds publicistiske virke.

Det er Dansk Journalistforbunds klare vurdering, at ingen lovgivning, som indskrænker ytringsfriheden, er rettet mod helt legitim journalistik og debat, som ikke har til formål at svække Danmark og styrke en fremmed magt. Uanset emne. Ytringsfriheden som sådan må ikke indskrænkes.

Jeg har dog fortsat suspenderet mine aktiviteter med Tabt Tråd. Det begrunder jeg med, at jeg anser DR for at have benyttet sin højtstående, tillidsgivne position i det danske mediebillede til at beklikke en selvstændig freelancereporters troværdighed som professionelt redigerende selvudgiver af journalistik, kommentarer og analyser.

Beklikkelsen er urimelig. Det er falsk at insinuere at Tabt Tråd spreder misinformation uden at gøre det på noget som helst dokumenteret grundlag.

Tabt Tråd står almindeligt til ansvar for god presseetik og er tilmeldt Pressenævnet. Ikke desto mindre har DR’s kategorisering den konsekvens – uanset rimelighed – at Tabt Tråds troværdighed og anseelse har lidt en skade, der ikke kan overses, og i sådan en situation er det ikke holdbart at publicere historier.

Tabt Tråd er ikke sat i verden for at facilitere et såkaldt ekkokammer for et meningsfællesskab. Tabt Tråd er sat i verden for at skrive væsentlige og redelige historier om mulige miljøkonsekvenser af den trådløse udrulning, der har offentlighedens interesse.