NYHED / UDLAND: Fransk advokat til Tabt Tråd: 13 borgere med lidelsen eloverfølsomhed (EHS), som reagerer ugunstigt på elektromagnetiske felter, vandt for nylig retten til at blive fritaget for radioaflæst elmåling i deres hjem.

Det skete med en byretsdom i Bordeaux.

197 borgere i samme gruppesøgsmål kunne ikke få medhold, og grunden var enkel.

Det var patienter med en dokumenteret EHS-lidelse, blandt andet baseret på blodprøvetagning, som levede op til rettens kriterier, fortæller sagens advokat Arnaud Durand til Tabt Tråd.

Det bunder i, at der er i Frankrig er skabt retslig præcedens for, at videnskabelig forskning dokumenterer lidelsen.

“Kort sagt, så er eloverfølsomhed anerkendt igennem publiceret videnskab. Det er kun den institutionelle videnskab, som spilder tiden med myndighedsudtalelser, som taler om tvivl uden publiceret videnskab at have det i”, siger advokat Arnaud Durand.

“Fakta er, at disse patienter har inflammatoriske blodmarkører, der stiger under eksponering og falder efter tilbagetrækning”, siger Arnaud Durand.

Den publicerede forskning, som allerede før Bordeaux-sagen har dannet fransk retspræcedens, er i 2018 publiceret i forskningstidsskriftet Enviromental Pollution ved den franske læge og professor Dominique Belpomme. Dokumentet var en del af bevisførelsen og blev af retten i Bordeaux lagt til grund.

(Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30025338)

Sundhedsstyrelsen har ikke forholdt til sig til fransk bioforskning i de udtalelser, som fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside og af udtalelser.

(Link: https://www.sst.dk/…/mobiltelefon…/helbredsrisiko/el-allergi)

Man lægger anden forskning til grund for, at den danske sundhedsmyndighed ikke anerkender overfølsomhed over el, nemlig blindforsøg.

Blindforsøgene har testet, om forsøgspersoner, som selv mener, de er eloverfølsomme, har kunnet svare på, om de kunne mærke tilstedeværelsen af eksempelvis en mobiltelefon eller et tilsvarende styrkeniveau af stråling.