NYHED / UDLAND: Lokale myndigheder i Torino-forstaden Moncalieri hegner telemaster ind og laver sikkerhedsafstand efter lokal debat og mange borgerklager.

Det skriver den italienske avis La Stampa.

Ved hegnet indtil mastepositionen kan man nu måle et strålingsniveau på 17 Volt per meter. Ifølge lovgivningen skal strålingen begrænses til 6 Volt per meter på befærdede steder, skriver avisen.

6 Volt per meter er også den grænseværdi, som regionsparlamentet i Bruxelles for nylig har nægtet at løfte, så 5G kan lade sig gøre i den belgiske hovedstad.

I Danmark tillades overalt et offentligt strålingsniveau svarende til 58 Volt per meter.

I et flerårigt italiensk dyreforsøg i samarbejde med Det Nationale Toksikologiske Program i USA, udsatte Ramazzini Instituttet i Bologna forsøgsdyrene for simuleret mastestråling på niveauet 50 Volt per meter, og øget kræftforekomst blev set i gruppen af forsøgsdyr.

Den øgede forekomst af kræft har været genstand for en berettiget diskussion, da kræftevidensen i forsøget ikke var entydig, som man modsat kunne slå sikkert fast, da man samtidig udsatte amerikanske forsøgsrotter for stærkere telefonlignende stråling.

Nogle cellestudier har dog rapporteret, at cellestress og DNA-skader, som kan gå forud for kræft, er set ved langt lavere strålingsniveauer. Diskussionen fortsætter snart på fjerde årti.